ஏ சம்பா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Pandavar Bhoomi (2001) (பாண்டவர் பூமி)
Music
Bharathwaj
Year
2001
Singers
Maharajan T L, Subha, Yogendran
Lyrics
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி
நாக்க நீட்டி மூக்க தொட்ட ராக்கு முத்து ராக்கு
வெள்ளி கொலுச மாட்ட நீ கெண்ட கால காட்டு
ஆத்து பூத்தி அசுக்கு நான் கால காட்ட மாட்டேன்
கெண்ட காலில் இருக்கும் முடிய கிண்டல் பண்ணி பாப்பே
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி
சிலையே நான் வைகை ஆத்தில் மீனும் புடிக்க
வலையா நீ கட்டும் சேலை உருவி தாடி
அ ஆ… மீனு புடிக்கும் வலையா நான் கட்டும் சேலை தந்தா
புடிச்ச மீன போட நீ என் லவுக்க துணிய கேப்பே
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி

கிழக்கால தோப்புக்குள்ள கிளிய புடிக்க
பழுத்தாடும் உன் உதட்ட நீயும் தாடி
சீ போ கிளிய புடிக்க நானும் என் உதட்ட குடுக்க மாட்டேன்
கிளியும் கெடைக்கலேனா உதட்ட கடிச்சு திருப்பி குடுப்பே
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி
மலையூத்து தேன நானும் வாங்கி வந்தேன்
தேன் ஊத்த கன்னங்குழி தாடி புள்ள
கன்னக்குழியில் தேனும் ஊத்தி ரொம்பி வழிஞ்சு போனா
நெஞ்சுக்குழியத்தானே கேப்பே ஒன்னும் குடுக்க மாட்டேன்
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி
குறும்பான பொண்ணுகிட்ட மனச கேளு
கொடுக்காம போக மாட்டா நீயும் பாரு

பொண்ணோட மனச மட்டும் புடிச்சா போதும்
நீ கேக்காம கேட்டதெல்லாம் கெடைக்கும் பாரு
ஆமா உச்சந்தலையில் இருந்து மாமா உள்ளங்காலு வரைக்கும்
என்ன வேணும் கேளு எல்லாம் அள்ளி அள்ளி தாரேன்
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி
ஏ சம்பா ஏ சம்பா ஏல குறிச்சி
நீ வா சம்பா வா சம்பா எங்கள நெனச்சி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.