மண்டையும் மண்டையும் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Sakalakala Vallavan Appatakkar (2015) (அப்பா டக்கரு)
Music
S. Thaman
Year
2015
Singers
Sameera, Nivas
Lyrics
மண்டையும் மண்டையும் முட்டிகுவோம்
Monday வந்தா கட்டிக்குவோம்
சண்டையில் சண்டையில் பிச்சிக்குவோம்
சண்டே வந்த இச்சுசுகுவோம்

கில்லி போட குதுமழை தான்
பள்ளி தந்த முத்த மழை தான்
டிஷ்யூம் பூம் பூம் பங்க் பங்கு தான்
டிஷ்யூம் முடிஞ்சா லவ்-உ சாங்-உ தான்

புருஷன் மனைவி ஆனா
தெனம் நெருப்பு பறக்கும் கானா  
வேற யாரும் அட மூக்க நோலைக்க வேணும்

டொண்டக்க மொண்டக்க டொண்டக்க மொண்டக்க fight-u
டொண்டக்க மண்டக்க டொண்டக்க மண்டக்க பாட்டு
டொண்டக்க மண்டக்க டொண்டக்க மண்டக்க fight-u

கட்டில் யுத்தம் all-u night-u

மண்டையும் மண்டையும் முட்டிகுவோம்
Monday வந்தா கட்டிக்குவோம்

அதை மாமா லம் பேசாம ஒதிகுங்க
அட்வைஸ் கேட்டாலும் குடுக்கமா ஓடிடுங்க
வாள் சண்ட இல்லையடா
முத்தத்தில் எங்க ஜெடிக்ஸ்-உ ல
கை கலப்பு இல்லையடா
காமத்தில் இங்க காரமில்ல
விடிய விடிய பொறு
அது முடிஞ்சிபுட்ட  boar-u
எங்க பத்தி hey you don't care-u

டொண்டக்க மொண்டக்க டொண்டக்க மொண்டக்க fight-u
டொண்டக்க மண்டக்க டொண்டக்க மண்டக்க பாட்டு
டொண்டக்க மண்டக்க டொண்டக்க மண்டக்க fight-u

மண்டையும் மண்டையும் முட்டிகுவோம்
Monday வந்தா கட்டிக்குவோம்
சண்டையில் சண்டையில் பிச்சிக்குவோம்
சண்டே வந்த இச்சுசுகுவோம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.