ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Madhurey (2004) (மதுர)
Music
Vidyasagar
Year
2004
Singers
Karthik
Lyrics
ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டி உள்ளுக்குள் உருளுது
நீ வந்து கன்ன வெச்சா

மீன் குட்டி மீன் குட்டி நெஞ்சுக்குள் குதிக்குது
நீ வந்து மீசை வெச்சா

ஒஹ் ரெண்டு ரெண்டாய் உடைத்தாய் என்னை உடைத்தாய்

நண்டு நண்டாய் கடித்தாய் வந்து கடித்தாய்

துண்டு துண்டாய் இனித்தாய் எங்கும் இனித்தாய்
நீ வந்து கண் அடித்தாய்

ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டி உள்ளுக்குள் உருளுது
நீ வந்து கன்ன வெச்சா

மீன் குட்டி மீன் குட்டி நெஞ்சுக்குள் குதிக்குது
நீ வந்து மீசை வெச்சா

உன்னுடைய ஆசைகளை ஆடயாக தைத்துகுடு
அப்படியே வெக்கம் கொள்ள அனிவேனே

உன்னுடைய முத்தங்களை கோப்பையிலே
ஊற்றிகுடு சொட்டு கூடே மிச்சம் இன்றி குடிப்பேனே

ஜில்லுனு சிலிர்குதடா ஒன்னாலே சல்லுனு வியர்குதடா தன்னாலே

ஆண் மனம் மனக்குதடி உன்னாலே ஐவிரல் அதிருதடி தன்னாலே

சந்தோஷ கலவரம்டா ஒஹ்…

ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டி உள்ளுக்குள் உருளுது
நீ வந்து கன்ன வெச்சா

மீன் குட்டி மீன் குட்டி நெஞ்சுக்குள் குதிக்குது
நீ வந்து மீசை வெச்சா

நூரு மையில் வேகத்துலே புயல் வந்து நெஞ்சுகுள்ளே
மையம் கொண்டு தாக்குதடி உன்னாலே

குட்டி குட்டி ஏவுகனை மாறி மாறி வந்து வந்து
வெட்கத்துலே மோதுதடா உன்னாலே

சக்கரை ஆலையும் நீ உன் மீது அக்கறை கொண்டவன் நான் இப்போது

பாலியல் வல்லுனன் நீ என் மீது ஆய்வுகள் செய்வதெல்லாம் எப்போது

கண்ணாடி கன்னியல்லவோ ஒஹ்

ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டி உள்ளுக்குள் உருளுது
நீ வந்து கன்ன வெச்சா

மீன் குட்டி மீன் குட்டி நெஞ்சுக்குள் குதிக்குது
நீ வந்து மீசை வெச்சா

ஒஹ் ரெண்டு ரெண்டாய் உடைத்தாய் என்னை உடைத்தாய்

நண்டு நண்டாய் கடித்தாய் வந்து கடித்தாய்

துண்டு துண்டாய் இனித்தாய் எங்கும் இனித்தாய்
நீ வந்து கண் அடித்தாய்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.