மனமே நலமா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Autograph (2004) (ஆட்டோகிராப்)
Music
Bharathwaj
Year
2004
Singers
Bharathwaj
Lyrics
மனமே நலமா உந்தன் மாற்றங்கள் நிஜமா
புது புது விதமா நீ சொல்லு ஏதோ வந்தது சுகமா
நீ சொல்லு நடந்தது என்ன
எனை மாற்றி போனது என்ன
அவளை நான் கண்டுக்கொண்டேன்
அங்கே நான் தொலைந்து போனேன்
மனமே நலமா உந்தன் மாற்றங்கள் நிஜமா
புது புது விதமா நீ சொல்லு ஏதோ வந்தது சுகமா
நீ சொல்லு நடந்தது என்ன
எனை மாற்றி போனது என்ன
அவளை நான் கண்டுக்கொண்டேன்
அங்கே நான் தொலைந்து போனேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.