கமலா கலாசா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Sangathamizhan (2019) (சங்கத்தமிழன்)
Music
Vivek - Mervin
Year
2019
Singers
Vivek Siva, Sanjana Kalmanje
Lyrics
கமலா கலாசா
அப்புனா அப்புனா
அய்யயோ கலாட்டா
அப்புனா கமலா

கமலா கலாசா
அப்புனா அப்புனா
அய்யயோ கலாட்டா
அப்புனா கமலா

கமலா கலாசா
அப்புனா மேரே டக்கரு சுந்தரியே
சமுஜஹா பண்ணிக்காம
கம்முனு நிக்குறியே

கமலா கலாசா
அப்புனா மேரே டக்கரு சுந்தரியே
சமுஜஹா பண்ணிக்காம
கம்முனு நிக்குறியே

எங்கயோ விக்குது
என்னமோ சிக்குது
கிட்ட நீ வந்துட்டா
ஏதேதோ கோளாறு

ஸ்டேட்டசு சிங்கலு
ரெடி டு மிங்கலு
லவ்வுன்னு வந்துட்டா
ஃப்ல் டைம்மு நீ பாரு

கமலா கமலா கமலா
கமலா கமலா கமலா

கமலா கலாசா
அப்புனா மேரே டக்கரு சுந்தரியே
சமுஜஹா பண்ணிக்காம
கம்முனு நிக்குறியே

கமலா கலாசா
அப்புனா மேரே டக்கரு சுந்தரியே
சமுஜஹா பண்ணிக்காம
கம்முனு நிக்குறியே

பதிக்குச்ச பதிக்குச்ச
நெஞ்சுல ஃப்ரூ ஃப்ரூ
வெச்சிருக்க வெச்சிருக்க
கண்ணுல கர்ரேண்டு வையரு

பதிக்குச்ச பதிக்குச்ச
நெஞ்சுல ஃப்ரூ ஃப்ரூ
வெச்சிருக்க வெச்சிருக்க
கண்ணுல கர்ரேண்டு வையரு


கர்ரேண்டு கம்பி மேல
தொத்தி நிக்கும் மைனா போல
ஹெர்ட்ட ஒதர வெச்சாயே

முரட்டு சிங்கள் மேல
லவ் ராக்கெட்டை ஏவி விட்டு
மனச கதற வுட்டாயே

நா ஐ மக்கு டா
நீ ஹை வோல்ட்டு டா
உள்ள பவர் ஏத்த
நெஞ்ச டேர்றோர் அகதா

உன் ஐ பாலுல
நீ கேம் ஆடுற
என் பிறைன்னு குள்ள
அட எப்போதும் தகராறு

கமலா கலாசா
அப்புனா அப்புனா
அய்யயோ கலாட்டா
அப்புனா கமலா

கமலா கலாசா
அப்புனா அப்புனா
அய்யயோ கலாட்டா
அப்புனா கமலா

கமலா கலாசா
அப்புனா மேரே டக்கரு சுந்தரியே
சமுஜஹா பண்ணிக்காம
கம்முனு நிக்குறியே

கமலா கலாசா
அப்புனா மேரே டக்கரு சுந்தரியே
சமுஜஹா பண்ணிக்காம
கம்முனு நிக்குறியே

பதிக்குச்ச பதிக்குச்ச
நெஞ்சுல ஃப்ரூ ஃப்ரூ
வெச்சிருக்க வெச்சிருக்க
கண்ணுல கர்ரேண்டு வையரு

பதிக்குச்ச பதிக்குச்ச
நெஞ்சுல ஃப்ரூ ஃப்ரூ
வெச்சிருக்க வெச்சிருக்க
கண்ணுல கர்ரேண்டு வையரு

கமலா கமலா கமலா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.