அட என்னாத்த பாடல் வரிகள்

Movie Name
Sivakasi (2005) (சிவகாசி)
Music
Srikanth Deva
Year
2005
Singers
Anuradha Sriram, Udit Narayan
Lyrics
அட என்னாத்த சொல்வேனுங்கோ வடுமாங்கா ஊறுதுங்கோ
வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ தயிர்சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ
அட என்னாத்த சொல்வேனுங்கோ வடுமாங்கா ஊறுதுங்கோ
வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ தயிர்சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ
கெட்ட பயலே கிட்டு மாமா எட்டி எட்டி நோக்கலாமா
பாட்டு மாமி கிட்ட வாடி மொட்ட மாடி வத்தல் நான்டி
எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம செத்து வைப்பாளா
அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா
எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம செத்து வைப்பாளா
அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா
அட என்னாத்த சொல்வேனுங்கோ வடுமாங்கா ஊறுதுங்கோ
வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ தயிர்சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ

கும்மாங்குத்து லேடி நீ கம்மாக்கரை வாடி
தம்மாத்துண்டு தாடி நீ குமரிப்புட்டு போடி
ஹோய் கும்மாங்குத்து லேடி நீ கம்மாக்கரை வாடி
தம்மாத்துண்டு தாடி நீ குமரிப்புட்டு போடி
நீ பார்த்த கோளாருடா நாள் பார்த்து பால்வாருடா
ஹோ இது என்ன சுமைதாங்கியா அந்த சமையத்த நான் தாங்கவா
அட போராட நீராட நிலவுக்குள் தேரோட
எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம செத்து வைப்பாளா
அய் சும்மா அய் சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா
எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம செத்து வைப்பாளா
அய் சும்மா அய் சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா

அட என்னாத்த சொல்வேனுங்கோ வடுமாங்கா ம் ம் ..
வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ தயிர்சாதம் ம் ம் ..

ஒடச்சி வச்ச சோடா குடிச்சிபுட்டு போடா
மடிச்சி வச்ச பீடா செவக்க வச்சி தாடா
போடு ஒடச்சி வச்ச சோடா குடிச்சிபுட்டு போடா
மடிச்சி வச்ச பீடா செவக்க வச்சி தாடா
தோதான பூவாசம் தான் விடிஞ்சாக்கா உன் வாசம் தான் ஹோ
உன்னால உள்காயம் தான் உண்டாச்சு பல மாயம் தான்
அட பாவாட பூவாட பூவுக்குள் தேனோட
எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம செத்து வைப்பாளா
அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா
எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம செத்து வைப்பாளா
அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா

அட என்னாத்த சொல்வேனுங்கோ வடுமாங்கா ஊறுதுங்கோ
வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ தயிர்சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ
கெட்ட பயலே கிட்டு மாமா எட்டி எட்டி நோக்கலாமா
பாட்டு மாமி கிட்ட வாடி மொட்ட மாடி வத்தல் நான்டி
எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம செத்து வைப்பாளா
அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா
எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம செத்து வைப்பாளா
அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.