எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Meyaadha Maan (2017) (மேயாத மான்)
Music
Santhosh Narayanan
Year
2017
Singers
Gaana Bala
Lyrics
எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

எத்தன பிறவிகள் எடுத்தாலும்
உன்ன தேடி வருவேன்
என் செல்லம் ஓடி வருவேன்

எத்தன பிறவிகள் எடுத்தாலும்
உன்ன தேடி வருவேன்
என் செல்லம் ஓடி வருவேன்

டாப் டாமு டாப் டாமு
சொஜல சொம்புல கப்புல பாயாசம்.

ஹேண்ட் பேக்கா நான் இருந்தா
ஏ ஹேண்ட் பேக்கா நான் இருந்தா

உன் தோளுலதான் தொங்கி இருப்பேன்
உன் தோளுலதான் தொங்கி இருப்பேன்

ஏ ஹேண்ட் பேக்கா நான் இருந்தா
ஏ ஹேண்ட் பேக்கா நான் இருந்தா

உன் தோளுலதான் தொங்கி இருப்பேன்
உன் தோளுலதான் தொங்கி இருப்பேன்

எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

ஏ கம்மல்லா நான் இருந்தா
ஏ கம்மல்லா நான் இருந்தா
உன் காதோரம் ஒரசி இருப்பேன்
உன் காதோரம் ஒரசி இருப்பேன்

ஏ கம்மல்லா நான் இருந்தா
ஏ கம்மல்லா நான் இருந்தா
உன் காதோரம் ஒரசி இருப்பேன்
உன் காதோரம் ஒரசி இருப்பேன்

எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

 
எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

கர்ச்சீப்பா நான் இருந்தா
கர்ச்சீப்பா நான் இருந்தா
உன் கைக்குள்ள நான் இருந்து இருப்பேன்
உன் கைக்குள்ள நான் இருந்து இருப்பேன்

ஹீல்ஸா நான் இருந்தா...
உன்ன ஹைட்டா தூக்கி காட்டிருப்பேன்

எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

டெடிபேரா நான் இருந்தா
டெடிபேரா நான் இருந்தா
உன்ன கட்டிப்புச்சுன்னு தூங்கி இருப்பேன்
உன்ன கட்டிப்புச்சுன்னு தூங்கி இருப்பேன்

டெடிபேரா நான் இருந்தா
டெடிபேரா நான் இருந்தா
உன்ன கட்டிப்புச்சுன்னு தூங்கி இருப்பேன்
உன்ன கட்டிப்புச்சுன்னு தூங்கி இருப்பேன்

எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

எங்க வீட்டு குத்துவிளக்கே
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து
நீ கிடைச்சா என் வாழ்க்க கெத்து

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.