தொட்டபேட்டா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Vishnu (1995) (விஷ்ணு)
Music
Deva
Year
1995
Singers
Vijay
Lyrics
தொட்டபேட்டா ரோட்டு மேல முட்டபரோட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள சிக்கன் தரட்டா

தா தாதா தா தாதா
தொட்டபேட்டா ரோட்டு மேல முட்டபரோட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள சிக்கன் தரட்டா
வட்ட வட்ட கல்லு தோச சுட்டு போடட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள மட்டன் தரட்டா
வந்த பசி போக இப்ப ரொம்ப ருசி ஆகபோது
புது வித்தைகளை கத்து தரட்டா
நீ ஒரு LKG
நான் ஒரு BSC
நீ ஒரு LKG
நான் ஒரு BSC

தொட்டபேட்டா ரோட்டு மேல முட்டபரோட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள சிக்கன் தரட்டா
வட்ட வட்ட கல்லு தோச சுட்டு போடட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள மட்டன் தரட்டா

எல்லா லாரியும் ஒதுங்குது ஒதுங்குது என்ன பார்த்தாலே
அட இந்த பொண்ணுதான் சிணுங்குது கிருங்குது உன்ன பார்த்தாலே ஹெய்

எம்மா சூப்பரு அலுக்கலும் குலுக்கலும் பார்த்தா ஏ-ஒன்னு
நான் சும்மா ஏங்குறேன் பசிக்குது பசிக்குது தாம்மா டீ-பன்னு

நான் வந்தா அல்லி தந்தா
உன் தாகம் தீருமா?

நான் ஒன்னா ஒட்டி நின்னா
உன் மோகம் ஆருமா?

மாமு LKG நான் ஒரு BSC
ஷில்பா LKG நான் ஒரு BSC
தொட்டபேட்டா ரோட்டு மேல முட்டபரோட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள சிக்கன் தரட்டா
வட்ட வட்ட கல்லு தோச சுட்டு போடட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள மட்டன் தரட்டா

லவ்வா பாக்குர சிரிக்குர சிணுங்குற லைலா ஒ லைலா
நான் சிலோன் மெட்டுல அடிக்கடி படிக்கிரேன் பைலா உன் பைலா

ரெக்க விரிக்குது பரக்குது பரக்குது மைனா உன் மைனா
உன் மாமன் ஆகதான் பொறந்தவன் பொறந்தவன் னைனா என் நைனா

நீ தொட்டா மேல பட்டா ஒரு ஷாக்கு அடிக்குது
நீ லேசா கொஞ்சு ராசா என் நாடி துடிக்குது

பாப்பா LKG நான் ஒரு BSC
பச்சா LKG நான் ஒரு BSC

தொட்டபேட்டா ரோட்டு மேல முட்டபரோட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள சிக்கன் தரட்டா

தகதிமிதா தாதா தகதிமிதா தாதா

தொட்டபேட்டா ரோட்டு மேல முட்டபரோட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள சிக்கன் தரட்டா
வட்ட வட்ட கல்லு தோச சுட்டு போடட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள மட்டன் தரட்டா
வந்த பசி போக இப்ப ரொம்ப ருசி ஆகபோது
புது வித்தைகளை கத்து தரட்டா
நீ ஒரு LKG
நான் ஒரு BSC

நீ ஒரு LKG
நான் ஒரு BSC
தொட்டபேட்டா ரோட்டு மேல முட்டபரோட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள சிக்கன் தரட்டா
வட்ட வட்ட கல்லு தோச சுட்டு போடட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள மட்டன் தரட்டா

தொட்டபேட்டா ரோட்டு மேல முட்டபரோட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள சிக்கன் தரட்டா
வட்ட வட்ட கல்லு தோச சுட்டு போடட்டா
நீ தொட்டுக்கொள்ள மட்டன் தரட்டா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.