பிரியா பிரியா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 27, 2023

Movie Name
A1 (2019) (A1)
Music
Santhosh Narayanan
Year
2019
Singers
Gana Muthu, Isaivani
Lyrics
Please Contribute. 

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.