ராகம் தராத வீணை பாடல் வரிகள்

Movie Name
Unnai vaazhthi paadukiren (1992) (உன்னை வாழ்த்தி பாடுகிறேன்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1992
Singers
K. J. Yesudas, S. Janaki
Lyrics
ஆண் : ஒரு ராகம் தராத வீணை
நல்ல காதல் சொல்லாத பெண்மை
இந்த மண்ணில் ஏனடி
பதில் கூறு கண்மணி
இந்த மண்ணில் ஏனடி
பதில் கூறு கண்மணி
அழகான கைகள் மீட்டும் வேலை

பெண் : ராகம் வந்தாடும் வீணை
நல்ல காதல் கொண்டாடும் பெண்மை

***

பெண் : நதியின் வேகம் பருவ மோகம்
கடலைச்சேர மாறிப்போகும்
நாளும் காதல் ராகம் பாடும் பாடும்

ஆண் : இதழில் போடும் இதழின் காயம்
இதழிலாறும் இனிமையாகும்
தேகம் தீண்டும் நேரம் யோகம் யோகம்

பெண் : உன்னை வாழ்த்திப்
பாடும் பாடல் உதயராகமோ

ஆண் : நம்மை வாழ்த்தும்
நமது உலகம் உதயமாகுமோ

பெண் : புது கனவுக் காலம் தெரிந்ததே

ஆண் : நெஞ்சினில் இன்பமும்
கொஞ்சுது கெஞ்சுது

பெண் : ராகம் வந்தாடும் வீணை
நல்ல காதல் கொண்டாடும் பெண்மை
இந்த மண்ணில் தேவையே
எழில் கொஞ்சும் பூவையே
அழகான கைகள் மீட்டும் வேலை

ஆண் : ராகம் தராத வீணை
நல்ல காதல் சொல்லாத பெண்மை

***

பெண் : ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ (இசை)

ஆண் : இளமைக் காட்டில் இனிமைக் கூட்டில்
இருக்கும் தேனை எடுக்கும்போது
காலம் நேரம் தேவை இல்லை இல்லை

பெண் : மலையின் ஓரம் மலர்ந்த பூவைப்
பறிக்கும் வீரம் இருக்கும்போது
காவல் தாண்டும் பூவை முல்லை முல்லை

ஆண் : மானும் மீனும் சேர்ந்து மாயம் செய்வதேனடி

பெண் : பானம் போடும் காமன் நேரம் கூடத்தானய்யா

ஆண் : அட மனதில் சாரல் அடித்ததா

பெண் : கற்பனை அற்புதம் என்னமோ பண்ணுது

ஆண் : ராகம் வந்தாடும் வீணை
நல்ல காதல் கொண்டாடும் பெண்மை

பெண் : இந்த மண்ணில் தேவையே
எழில் கொஞ்சும் பூவையே
அழகான கைகள் மீட்டும் வேலை

ஆண் : ராகம் வந்தாடும் வீணை
நல்ல காதல் கொண்டாடும் பெண்மை

பெண் : புது ராகம் வந்தாடும் வீணை
நல்ல காதல் கொண்டாடும் பெண்மை

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.