உன்னாலதான் நான் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Sindhubaadh (2019) (சிந்துபாத்)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2019
Singers
Al-Rufiyan, Priya Mali
Lyrics
உன்னாலதான் நான் உள்மூச்சு வாங்கி 
தன்னாலதான் தெனம் தலையாடுறேன்

இந்த சின்ன சின்ன மேலுதடு
என்ன கொஞ்ச கொஞ்ச
ம்ம்ஹ்ஹ்ஹம்ம்ன்னு 
கெஞ்ச கெஞ்ச
வட்ட வட்ட கண்ணழகு
எதோ சொல்ல சொல்ல
சொல்லேன் புள்ள

உன்னாலதான் என் ஒரு பாதி நெஞ்சு
தன்னாலதான் தலைகீழானதே

ஏஹ் இந்த ஒலகம்
நீ வந்த ஒலகம்
ஒரு சின்ன அன்புக்கே
இது ஏங்கி சுழலும்

ஏஹ் இந்த கிறுக்கு
நீ தந்த கிறுக்கு
உன்னை மட்டும் நெனைக்க
திமிராதான் இருக்குஉன்ன தினம் பார்த்து
நெஞ்சில் இளங்காத்து
சின்ன விரல் கோர்த்து
என்ன கர சேர்த்து
உன்னோட மூச்சில்
என் மூச்ச களைந்தேன்

உன்னாலதான் என் ஒரு பாதி நெஞ்சு
தன்னாலதான் தலைகீழானதே

இந்த சின்ன சின்ன மேலுதடு
என்ன கொஞ்ச கொஞ்ச
ம்ம்ஹ்ஹ்ஹம்ம்ன்னு 
கெஞ்ச கெஞ்ச
வட்ட வட்ட கண்ணழகு
எதோ சொல்ல சொல்ல
சொல்லேன் புள்ள

உன்னாலதான் என் ஒரு பாதி நெஞ்சு
தன்னாலதான் தலைகீழானதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.