தொட்ட இடம் எல்லாம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Idhayakkani (1975) (இதயக்கனி)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1975
Singers
P. Susheela, T. M. Soundararajan
Lyrics
அழகை வளர்ப்போம் நிலவில் மயங்கி
இரவை ரசிப்போம் கனவில் உலவி

தொட்ட இடம் எல்லாம் தித்திப்புடன் இருக்கும்
முத்து தமிழ் மாது
தத்தை மொழி சொன்னால்
தொட்ட இடம் எல்லாம் தித்திப்புடன் இருக்கும்
முத்து தமிழ் மாது
தத்தை மொழி சொன்னால்
பட்டு முகம் கொஞ்சம் வெட்கத்துடன் சிவக்க
முத்தம் அவள் தந்தாள்
மெத்தையிடும் முன்னால் என் மேலாடை தாலாட்ட
தேனோடு தேன் சேர
இன்பம் எங்கும் பொங்கும் பொங்கும்

தொட்ட இடம் எல்லாம் தித்திப்புடன் இருக்கும்
முத்து தமிழ் மாது
தத்தை மொழி சொன்னால்

Heyy wots ur name baby
Mala
OHH how sweet name...
really ya lovely name
come lets dance baby....

எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம்
ஞாபகம் ஞாபகம் ஞாபகம்
என் மேலே சாய்ந்த ஓவியம்
எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம்
பொன் வண்ணம் தேன் சிந்தும்
மலர்காவியம் மலர் காவியம்
எழில் ராணியின் இதழ் நாடகம் இதழ் நாடகம்
தமிழ் காதலின் புகழ் கோபுரம் புகழ் கோபுரம்
அகப் பாடலின் சுமை தாங்குமே
சுமை தாங்கியும் இமை மூடியும் சுகம் காணலாம்
அசல் இவ்விடம் நகல் அவ்விடம்
அழகென்பதே விஷமாகுமோ
எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம்
என் மேலே சாய்ந்த ஓவியம்
பொன் வண்ணம் தேன் சிந்தும்
மலர்காவியம் ஆடை கட்டி
வந்து நிற்கும் மேடு
பள்ளமானதொரு பாவை விழி
ஜாடை முத்தம் போடுகின்ற ஆலவட்டம்
மீறுகின்ற போதை
வீணை மட்டும் பேசுகின்ற வாணி
பெற்ற பேரை வெல்க
வார்த்தை இவள் ஆணை
வென்று வீழ்த்துகின்ற சேனை கொண்ட
காதல் தேவன் கோட்டை காதல் தேவன் கோட்டை

தொட்ட இடம் எல்லாம் தித்திப்புடன் இருக்கும்
முத்து தமிழ் மாது
தத்தை மொழி சொன்னால்

தளிர் மேனியில் விரல் பட்டதும் குளிர் போனதே
குளிர் போனதும் மழை கூந்தலின் புகழ் பாடினேன்
புகழ் பாடியே தினந்தோறுமே
முகம் தேடினேன் முகம் கண்டதும்
புது காதலில் நடமாடினேன்
சுகம் எவ்விடம் துயர் அவ்விடம்
சுடர் என்பதே வெறுப்பாகுமோ
எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம்
என் மேலே செய்த ஓவியம்
பொன் வண்ணம் தேன் சிந்தும் மலர்காவியம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.