உத்தமபுத்திரனே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Aayiram Vilakku (2011) (ஆயிரம் விளக்கு)
Music
Srikanth Deva
Year
2011
Singers
Lyrics
உத்தமபுத்திரனே
உயிர்வந்த சித்திரனே
தென்மதுர பாண்டியனே
மாயமென்ன
நீ வந்த மாயமென்ன

உத்தமபுத்திரனே
உயிர்வந்த சித்திரனே
தென்மதுர பாண்டியனே
மாயமென்ன
நீ வந்த மாயமென்ன

ஆ ஆ ஹா ஹா ஆ ஆ ஹா ஹா
ஆ ஆ ஹா ஹா ஆ ஆ ஹா ஹா
ஆ ஆ ஹா ஹா ஆ ஆ ஹா ஹா
ஆ ஆ ஹா ஹா ஆ ஆ ஹா ஹா

அப்பனுக்கு பேரு வச்ச ஆசைமகன்
ஆஸ்தியெல்லாம் அள்ளி தந்த கர்ணனவன்
அப்பனுக்கு பேரு வச்ச ஆசைமகன்
ஆஸ்தியெல்லாம் அள்ளி தந்த கர்ணனவன்

உத்தமபுத்திரனே
உயிர்வந்த சித்திரனே
தென்மதுர பாண்டியனே
மாயமென்ன
நீ வந்த மாயமென்ன

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.