மன்னிப்பாயா என கேட்காதே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
8 Thottakkal (2017) (8 தோட்டாக்கள்)
Music
KS Sundaramurthy
Year
2017
Singers
Udhay Kannan, Aparna Balamurali
Lyrics
மன்னிப்பாயா
என கேட்காதே எப்போதும்
என்னை நீங்காதே

நானுமே நாளுமே
கரைந்திடும் இரவானேன்

காற்றிலே ஊசலாய்
உருகிடும் மெழுகானேன்

கோபம் கொண்டு
நீங்காதே எந்தன் நெஞ்சம்
தாங்காதே

அன்பு என்றும்
தீராதே என்னை விட்டு
போகாதே

மன்னிப்பாயா
என கேட்காதே எப்போதும்
என்னை நீங்காதே

எப்போதும்
என்னை நீங்காதே
எப்போதும்
என்னை நீங்காதே

காலங்கள்
தோறுமே கூடவே
வருவாயே காயங்கள்
ஆற்றிட உன் கரங்களை
தருவாயே

காலங்கள் மாறுமே
வேறேதும் மாறாதே
ஏங்குவேன் தாங்கிட
உன் தோள்களை தருவாயே

நீ இல்லாத
நாட்களும் இல்லை
என்று ஆகுமா

அன்பே எந்தன்
ஆயுளும் உன்னை விட்டு
நீளுமா

வானம்
நாளும் பார்க்கலாம்
எல்லை இன்றி பேசலாம்
நீண்ட தூரம் போகலாம்
அன்பு கொண்டு வாழலாம்

மன்னிப்பாயா
என கேட்காதே எப்போதும்
என்னை நீங்காதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.