சாப்பிட்ட வாடா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kuththu (2004) (குத்து)
Music
Srikanth Deva
Year
2004
Singers
Malathi, Udit Narayan
Lyrics
சாப்பிட்ட வாடா என்னை சாப்பிட்ட வாடா 
உன் ஆசை தீரர என்னை நீயும் சாப்பிட்ட வாடா
சாப்பிட்ட வாடா என்னை சாப்பிட்ட வாடா 
உன் ஆசை தீர என்னை நீயும் சாப்பிட்ட வாடா 

சாப்பிட்டவா டி உன்னை சாப்பிட்டவா டி 
ஏன் இஷ்டப்பட்டி உன்னை நானும் சாப்பிட்டவா டி 

ஹே மூன்னு வெள்ளை பந்தி வைக்கட்டா 
மூக்கு பிடிக்க திங்க வைக்கட்டா 

மூச்சி முட்ட தண்ணி காட்டட்டா 
முடிஞ்சா பிறக்கும் இன்னும் கேட்கட்டா 

ஒதட்டில் ஒதட்ட ஓட்ட வைக்கட்டா 
உனக்கு நானே என்ன ஓட்டத்தா 

இனிப்பு கடையா உன்னை பார்க்கட்டா 
இனிக்க இனிக்க புட்டு புட்டு திங்கட்டா 

சாப்பிட்ட வாடா என்னை சாப்பிட்ட வாடா 
உன் ஆசை தீர என்னை நீயும் சாப்பிட்ட வாடா 

ஒயே சாப்பிட்ட வாடி உன்னை சாப்பிட்டவா டி 
ஏன் இஷ்டப்பட்டி உன்னை நானும் சாப்பிட்டவா டி 

ஒவியோ ஒவியோ ஒவியோ ஓஹ ஓஹ ஓஹ 
ஒவியோ ஒவியோ ஒவியோ ஓஹ ஓஹ ஓஹ 
ளைமமைம்மமொஎ லைமமைம்மமொஎ
லைமமைம்மமொஎ மிம்மாம்மா மைம்மச்சே 

ஊத்துக்குளி வெண்ணை உன்னை கையால் தொட்டா 
முத்த தீயில் போட்டு உன்னை நேயா மாத்தட்டா 

நான் காட்டட்ட அட நல்லா காட்டட்டா 
மனசு தான் நானும் காட்டட்டா 

நான் பார்க்கட்டா அடி நல்லா பார்க்கட்டா 
மனசுல என்ன பார்கட்டா 

அலம்ப்பு உன் அலம்ப்பு அது ரொம்ப புடிக்கும் டா
அட அல்வா துண்ட்டு என்ன நீ இப்ப முழுங்குடா 

தழும்பும் உன் அழகா நான் ரசிச்சி பார்க்கட்டா 
அடி வரம்பு அதா தாண்டி நான் எல்லை மிரட்டா 

ஏக்கு தப்பா என்னை தொடேண்டா 
தப்பு எல்லாம் பண்ண வாயேண்டா 

ஹே வாடி...உப்பு மூட்ட உன்னை தூக்கத்தா 
ஊடு கட்டி ஆட்டம் ஒன்னு போட்டா 

சாப்பிட்ட வாடா என்னை சாப்பிட்ட வாடா 
உன் ஆசை தீர என்னை நீயும் சாப்பிட்ட வாடா 

சாப்பிட்ட வாடி உன்னை சாப்பிட்டவா டி 
ஏன் இஷ்ட்டப்படி உன்னை நானும் சாப்பிட்ட வாடி ஹ ஹ 


ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ
சும்மா சாப்பிட வாங்க 
அம்மா கூப்பிடுறாங்க 
புது மாப்பிள்ளைபோலே யெஇக்கிரது போதுங்க 
சும்மா சாப்பிட வாங்க 
அம்மா கூப்பிடுறாங்க 
புது மாப்பிள்ளைபோலே யெஇக்கிரது போதுங்க 
சும்மா சாப்பிட வாங்க 

சுக்கு நூறா ஆடை எல்லாம் கிழிச்சி போட்டா 
அக்கு வேரா ஆனி வேற உன்ன ஆக்கத்தா 

நான் கொடுக்கத்தா ஒரு உம்மா கொடுக்கத்தா 
உனக்கு நான் சும்மா கொடுக்கத்தா 

நான் கொஞ்சட்டா உன்னை கன்னம் கொஞ்சட்டா 
கொஞ்சினா பஞ்ச விக்கட்டா 

பதற நீ பதற நான் போட்டி வைக்கட்டா 
ஏ திமிர நீ திமிர உன்னை பூட்டி வைக்கட்டா... 

அலற நீ அலற நான் ஆட்டி வைக்கட்டா 
ஹேய்..மிரள நீ மிரள உன்னை புரட்டி எடுக்கட்டா 

அட்டகாசம் பண்ண வாயேண்டா 
விஸ்வரூபம் நீயும் காட்டேண்டா 

ஏ..போடு.. தாக்கு பண்ணுமா முட்டி தல்லாட்டா 
காயகல்பம் முத்தம் ஒன்னு தரட்டா 

சாப்பிட்ட வாடா என்னை சாப்பிட்ட வாடா 
உன் ஆசை தீர என்னை நீயும் சாப்பிட்ட வாடா 

சாப்பிட்டவா டி உன்னை சாப்பிட்டவா டி 
ஏன் இஷ்டப்பட்டி உன்னை நானும் சாப்பிட்டவா டி 

ஹே மூன்னு வெள்ளை பந்தி வைக்கட்டா 
மூக்கு பிடிக்க திங்க வைக்கட்டா 

மூச்சி முட்ட தண்ணி காட்டட்டா 
முடிஞ்சா பிறக்கும் இன்னும் கேட்கட்டா 

ஒதட்டில் ஒதட்ட ஓட்ட வைக்கட்டா 
உனக்கு நானே என்ன ஓட்டத்தா 

இனிப்பு கடையா உன்னை பார்க்கட்டா 
இனிக்க இனிக்க புட்டு புட்டு திங்கட்டா 

சும்மா சாப்பிட வாங்க

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.