இசை மேடையில் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Ilamai Kaalangal (1983) (இளமை காலங்கள்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1983
Singers
S. Janaki, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...ஹா..

ஆ...ஆ...ஆ...ஆ..ஆ..ஆ.. ஹா.. 

இசை மேடையில் இந்த வேளையில்
சுக ராகம் பொழியும்

இசை மேடையில் இந்த வேளையில்
சுக ராகம் பொழியும்

இளமை நெருக்கம் இருந்தும் தயக்கம்

இசை மேடையில் இன்ப வேளையில்
சுக ராகம் பொழியும்

ஆ...ஹா...ஆ...ஹா...

ம்...ஹா...ம்..ஹா..

இளமை நெருக்கம் இருந்தும் தயக்கம்


ஆ...ஆ...ஹா..

ஆ...ஆ...ஆ..ஹா...

முத்தம் தரும் ஈரம் பதிந்திருக்கும்
முல்லை இளம் பூவெடுத்து
முகம் துடைக்கும்
முத்தம் தரும் ஈரம் பதிந்திருக்கும்
முல்லை இளம் பூவெடுத்து
முகம் துடைக்கும்

நெஞ்சுக்குள்ளே தீ இருந்தும்
மேனியெங்கும் பூ வசந்தம்
நெஞ்சுக்குள்ளே தீ இருந்தும்
மேனியெங்கும் பூ வசந்தம்
கன்னிக்கரும்பு உன்னை எண்ணி சாறாகும்

இசை மேடையில் இன்ப வேளையில்
சுக ராகம் பொழியும்

ஆ...ஹா...ஆ...ஹா...

இளமை நெருக்கம் இருந்தும் தயக்கம்

பப்ப பப பப்ப பா...பப்ப பப பப்ப பா... 

பப்ப பப பா... பப்ப பப பா... 


கன்னி மகள் கூந்தல் கலைந்திருக்க
வந்து தொடும் உன் கைகள் வகிடெடுக்க
கன்னி மகள் கூந்தல் கலைந்திருக்க
வந்து தொடும் உன் கைகள் வகிடெடுக்க

போதை கொண்டு பூ அழைக்க
தேடி வந்து தேன் எடுக்க
போதை கொண்டு பூ அழைக்க
தேடி வந்து தேன் எடுக்க
தங்க கொழுந்து தொட்டவுடன் பூவாக

இசை மேடையில் இன்ப வேளையில்
சுக ராகம் பொழியும்

ஆ...ஹா...ஆ...ஹா...

இளமை நெருக்கம் இருந்தும் தயக்கம்

ம் ஆஹா ஹா லலா லலா
ம் ஆஹா ஹா லலா லலா

ஆ...ஹா...ஆ...ஹா...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.