வெயில் மழையே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Mehandi Circus (2019) (மெஹந்தி சர்க்கஸ்)
Music
Sean Roldan
Year
2019
Singers
Vignesh Ishwar , Susha
Lyrics
வெயில் மழையே
மின்னல் பூவே நீ
நீ நீ எங்கே

மௌன பேச்சு நீ
கொஞ்சம் பேசிடு
உன் வார்த்தை தேடி
பயணம் போகுதே

மேகம் மூடுதே மூடுதே
காலம் ஓடுதே ஓடுதே
என் பாதை போகும்
தூரம் நீளுதே

ஓஹ் வெயில் மழையே
மின்னல் பூவே நீ
நீ நீ எங்கே

வெயில் மழையே
மின்னல் பூவே நீ
நீ நீ எங்கே

ஆயிரம் முகங்கள்
பார்க்கிறேன் நாளும்
உன் முகம் எங்கே பார்ப்பேனோ
நிலம் எங்கும் பறந்து
திரிகிறேன் நானும்
உன்னிடம் வந்து சேர்வேனோசெல்ல குளிரே
தங்க தனலே
அந்தி ஒழி நீயடி
ஒட்டறை கனவே
சுற்றும் நிலவே நீதானே

என் அருகில் வந்த இசை
தூரம் தள்ளி போனதடி
அந்த திசை தேடி தேடி தேடி
உயிரும் தேயுதே

மௌன பேச்சு நீ நீ
கொஞ்சம் பேசிடு பேசிடு
உன் வார்த்தை தேடி
பயணம் போகுதே

மேகம் மூடுதே
காலம் ஓடுதே
என் பாதை போகும்
தூரம் நீளுதே

ஓஹ் வெயில் மழையே
மின்னல் பூவே நீ
நீ நீ எங்கே

வெயில் மழையே
மின்னல் பூவே நீ
நீ நீ எங்கே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.