ஆவோ ஜி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Mehandi Circus (2019) (மெஹந்தி சர்க்கஸ்)
Music
Sean Roldan
Year
2019
Singers
Santhosh Narayanan
Lyrics
Sean Roldan
சர்க்கஸ்சு
ஹே ஹே ஹே ஹே
சர்க்கஸ்சு

ஆவோ ஜி
ஜல்தி ஆவோ ஜி
பய்டோ ஜி
ஜல்தி பய்டோ ஜி

ஆவோ ஜி ஹேய்
ஜல்தி ஆவோ ஜி
கூடாரம் போட்டாச்சு
புறபடுங்க ஜி

பய்டோ ஜி ஹேய்
ஜல்தி பய்டோ ஜி
சாகசம் ஆரம்பமானா
பிகிலு பறக்கும் ஜி

ஜோலி எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு
ஜாலி நேரம் வந்தாச்சு
பொடிசு பெருசு
ஓ ஹோ ஹோ இளசு பழசு
எல்லோரும் குசியாக கொண்டாட
கூட்டமா வாங்க


மெகந்தி மெகந்தி மெகந்தி
மெகந்தி சர்க்கஸ்சு
ஹே மெகந்தி மெகந்தி மெகந்தி
மெகந்தி சர்க்கஸ்சு

ஹோய் டுர்ர்ர்ராஹா
ஹோய் டுர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர் ரப்பபா

ஆவோ ஜி
ஜல்தி ஆவோ ஜி
பய்டோ ஜி
ஜல்தி பய்டோ ஜி

ஆவோ ஜி ஹேய்
ஜல்தி ஆவோ ஜி
கூடாரம் போட்டாச்சு
புறபடுங்க ஜி

பய்டோ ஜி ஹேய்
ஜல்தி பய்டோ ஜி
சாகசம் ஆரம்பமானா
பிகிலு பறக்கும் ஜி
பிகிலு பறக்கும் ஜி

மெகந்தி மெகந்தி மெகந்தி
மெகந்தி சர்க்கஸ்சு
ஹே ஹே மெகந்தி மெகந்தி மெகந்தி
மெகந்தி சர்க்கஸ்சு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.