அழகே வா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Andavan Kattalai (1964) (ஆண்டவன் கட்டளை)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1964
Singers
P. Susheela, T. M. Soundararajan
Lyrics
அழகே வா அருகே வா
அலையே வா தலைவா வா
அழகே வா…
அழகே வா அருகே வா
அலையே வா தலைவா வா
அழகே வா வா வா அழகே வா

ஆலய கலசம் ஆதவனாலே
மின்னுதல் போலே மின்னுது இங்கே
ஆலய கலசம் ஆதவனாலே
மின்னுதல் போலே மின்னுது இங்கே

அழகே வா அருகே வா
அலையே வா தலைவா வா
அழகே வா வா வா அழகே வா

ஒரு கேள்வியை உன்னிடம் கேட்டுவிட்டேன்
நான் கேட்டதை எங்கே போட்டுவிட்டாய்
என்ன தேடுகின்றாய் எங்கே ஓடுகின்றாய்
உந்தன் தேவைகளை ஏன் மூடுகின்றாய்
உந்தன் தேவைகளை ஏன் மூடுகின்றாய்

அழகே வா அருகே வா
அலையே வா தலைவா வா
அழகே வா வா வா அழகே வா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.