எகிடு தகிடு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Ula (2015) (உலா)
Music
Sajan Madhav
Year
2015
Singers
Suchitra
Lyrics
எகிடு தகிடு தாரே ஏழாக்கி ழாரே
அசஞ்சூ வரும் தேரே
தங்கத் தேரே
நா ராத்திரிக்கு ராணி மின்சார கேணி
மினு மினுக்கிற மேனி
கொண்டாடு நீ 
சிக்கி முக்கி கல்லுலுள்ள
சிக்கி கிட்டா அள்ளு
ஒத்த மற கள்ளு
உள்ளுக்குள்ள தள்ளு

நா சிக்கி முக்கி கல்லு
சிக்கி கிட்டா அள்ளு
ஒத்த மற கள்ளு
உள்ளுக்குள்ள தள்ளு
ஓ சூபாருதான்
சூபாரியா சொக்க வைக்க
நானும் வரவா
ஆ ஆ ஆ அயா
எகிது தகிடு தாரே
எழாக்கி ழாரே
அசஞ்சூ வரும் தேரே
தங்கத் தேரே
நா ராத்திரிக்கு ராணி
மின்சார கேணி
மினு மினுக்கிற மேனி
மந்தாகினி
நீ அடி நீ

யே உனக்கும்
எனக்கும் இருக்கும்
நெருக்கம்
முடியிற வரையில்
சல சல சலனம்
ஹே
விடிய விடிய வெளக்கு
எரியும் அனஞ்சா
நடக்கும்
கல கல கலகம்
நட்சத்திர கூட்டம்தான்
டாலடிச்சு காட்டும்
மெல்ல விடும் நோட்டம்
இது ஆடு புலி ஆட்டம்
அட
நட்சத்திர கூட்டம்தான்
டாலடிச்சு காட்டும்
நீ
மெல்ல விடும் நோட்டம்
இது ஆடு புலி ஆட்டம்
எக்கு தப்பா
தொட்டு புட்ட
தொட்ட பெட்டா நான்
யே
எகிது தகிடு தாரே
எழாக்கி ழாரே
அசஞ்சூ வரும் தேரே
தங்கத் தேரே
நா ராத்திரிக்கு ராணி
மின்சார கேணி
மினு மினுக்கிற மேனி
கொண்டாடு நீ

ஹே
இதுதான் வழக்கம்
இதுதான் தயக்கம்
பொதுவா மயக்கம்
தொட தொட தொடரும்
ஒடம்பு முழுக்க
கேறக்கம் பரவி
படியா சுத்திதான்
பட பட படரும்
வெப்பம் தீர்க்கும் காடு
காட்டுல தேன் கூடு
கூட்டுக்குள்ள தேடு
பூந்து விழாயாடு போ
பூத்திருக்கும் காடு
காட்டுல தேன் கூடு
கூட்டுக்குள்ள தேடு நீ
பூந்து விழா யாடு
அத்த பெத்த
த்தத்த என்ன
அள்ளிக்கவா
ஆ ஆ ஆ

எகிது தகிடு தாரே
எழாக்கி ழாரே
அசஞ்சூ வரும் தேரே
தங்கத் தேரே
நா ராத்திரிக்கு ராணி
மின்சார கேணி
மினு மினுக்கிற மேனி
கொண்டாடு நீ
சிக்கி முக்கி கலுல
சிக்கி கிட்டா அள்ளு
ஒத்த மற கள்ளு
உள்ளுக்குள்ள தள்ளு

நா சிக்கி முக்கி கல்லு
சிக்கி கிட்டா அள்ளு
ஒத்த மற கள்ளு
உள்ளுக்குள்ள தள்ளு
ஓ சூபாருதான்
சூபாரியா சொக்கா வைக்க
நானும் வரவா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.