பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 25, 2023

Movie Name
Oh My Kadavule (2020) (ஓ மை கடவுளே)
Music
Leon James
Year
2020
Singers
Anirudh Ravichander, M. M. Manasi
Lyrics
Ko Sesha
நட்புக்கு வயதில்லை
என்று ஒரு ஞானி
சொன்னானே ஓ சொன்னானே
மெய்யான நட்புகிங்கே
பிரிவில்லை என்றும்
சொன்னானே ஓ சொன்னானே

ஆல்மோஸ்ட் டைபர் கட்டும்
காலம் தொடங்கி நாமும் தோள்கள்
உரசி நடந்தோம்

குஸ்தி பைட்டும் போட்டு
ஒன்றாய் முஸ்தபாவும் பாடி
வாழ்வை கடந்தோம்

நாம் எழில் நதிகளில்
ஆடிய ஓடம்
வற்றாத கடல் இந்த ரகசிய பாசம்
நமக்குள் இருந்ததே
இல்லை வெளி வேஷம்தான்

பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு
பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு…ஊ….ஊ….
பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு….ஊ….ஊ….ஊ….
ஆயிரம் உறவு வந்தாலும்
நண்பன்தான் கெத்து நமக்கு

காலேஜ் கட் அடிச்சு தல படம் போனோம்
போனோம்…… போனோம்
எக்ஸாமில் பிட் அடிச்சும் ஜஸ்டு பெயிலு ஆனோம்
ஆனோம் ஆனோம்

சொத்தில் கூட பங்கு உண்டு
சமொசவில் பங்கில்லையே
கலப்படம் ஏதுமில்லா
காலம் அந்த காலம்தானே

பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு
பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு….ஊ….ஊ….ஊ….ஊ
பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு….ஊ….ஊ….
ஆயிரம் உறவு வந்தாலும்….ம்ம்….ம்ம்ம்
நண்பன்தான் கெத்து நமக்கு

நட்புக்கு வயதில்லை
என்று ஒரு ஞானி
சொன்னானே ஓ சொன்னானே
மெய்யான நட்புகிங்கே
பிரிவில்லை என்றும்
சொன்னானே ஓ சொன்னானே

கள்ள தம் அடிச்சி
கூட்டா சைட் அடிச்சி
பைக்கில் சுற்றி திரிந்தோம்

மொட்ட மாடிமேல
வெட்டி கதை அடிச்சி
கோடி ஆண்டு களித்தோம்

நாம் எழில் நதிகளில்
ஆடிய ஓடம்
வற்றாத கடல் இந்த ரகசிய பாசம்
நமக்குள் இருந்ததே
இல்லை வெளி வேஷம்தான்…ஆஅ…..ஹா…

பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு
பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு….ஊ….ஊ….ஊ….ஊ
பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு….ஊ….ஊ….
ஆயிரம் உறவு வந்தாலும்….ம்ம்….ம்ம்ம்
நண்பன்தான் கெத்து நமக்கு

பிரண்ட்ஷிப்தான் சொத்து நமக்கு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.