ஜிகிறு ஜிகிறு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Rajini Murugan (2015) (ரஜனி முருகன்)
Music
D. Imman
Year
2015
Singers
Diwakar
Lyrics
தும்பி பரந்ததுன்ன
தூரத்துல மழை அடிக்கும்

கம்பு வேலஞ்சதுன்னா மேகத்துல இடி இடிக்கும்
பூம் பூம் மாடு தலையாட

பொண்ணும் பையனும் வெளையாட
கூடி நிக்கிற ஊரு சனம்
கொண்டாட போகுதையா

ஜிகிறு ஜிகிறு ஜிகிறு
ஜிக்கு ஜிகிறு ஜிகிறு

ஜிகிறு ஜிகிறு ஜிகிறு
ஜிக்கு ஜிகிறு ஜிகிறு

ராசாத்தி ராசாத்தி போகாத சூடேத்தி
பாராட்டி சீராட்டி போவேனா ஏமாத்தி

மாராப்பு போட்ட என் மறிக் கொழுந்தே
ஊருக்கு போடணும் கரி விருந்த

பொல்லாத ஆச எல்லாம்
உம் முன்னால கொட்டாயி போடா

சொல்லாத சேதியெல்லாம்
நான் சொல்வேனே தெம்மாங்கு பாட

ஜிகிறு ஜிகிறு ஜிகிறு
ஜிக்கு ஜிகிறு ஜிகிறு

ஜிகிறு ஜிகிறு ஜிகிறு
ஜிக்கு ஜிகிறு ஜிகிறு

ராசாத்தி ராசாத்தி போகாத சூடேத்தி
பாராட்டி சீராட்டி போவேனா ஏமாத்தி

ஒதட்டுக்கு சிரிப்பு ஓரலுக்கு இடிப்பு
உன்னால ஆனேனே செவப்பு

உயிர் போனாலும் போகாதோ நெனப்பு
இடுப்புக்கு மடிப்பு இளமைக்கு வனப்பு

உன் மேல உண்டாச்சு மதிப்பு
ரதி தேவி நீ என்னோட செறப்பு

மன்சளும் குங்குமமும் தொட்டு வையி
நீ மல்லிக பூ வாங்கி கட்டி வையி

அச்சத தட்டோட பொட்டு வையி
உன்சீதனம் நானென்று தட்டு வையி
டமுக்கு டப்பங்குத்து
நீ கூட வந்தா தான் கெது

ஜிகிறு ஜிகிறு ஜிகிறு
ஜிக்கு ஜிகிறு ஜிகிறு

ராசாத்தி ராசாத்தி போகாத சூடேத்தி
பாராட்டி சீராட்டி போவேனா ஏமாத்தி

மாராப்பு போட்ட என் மறிக் கொழுந்தே
ஊருக்கு போடணும் கரி விருந்த

பொல்லாத ஆச எல்லாம்
உம் முன்னால கொட்டாயி போடா

சொல்லாத சேதியெல்லாம்
நான் சொல்வேனே தெம்மாங்கு பாட

ஜிகிறு ஜிகிறு ஜிகிறு
ஜிக்கு ஜிகிறு ஜிகிறு

ஜிகிறு ஜிகிறு ஜிகிறு
ஜிக்கு ஜிகிறு ஜிகிறு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.