எம் மினுக்கிக் காத்திருக்கா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 04, 2023

Movie Name
Asuran (2019) (அசுரன்)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2019
Singers
Chinmayi
Lyrics
ஒத்த நிலவை போல
குத்த வச்ச அழகுதாம்ல
எனை பிச்சி திங்கிதாம்ல
எம் மினுக்கிக் காத்திருக்கா
எனை உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

நெத்தி வகுடுக்குள்ள
ஆம்பளைய சாச்சிருக்கா
ஆறப்போட்டு வச்சிருக்கா
எம் மினுக்கிக் காத்திருக்கா
எனை உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

ஹேய் சுத்தி வரும் பூமிக்குள்ள
என்னை சுத்தும் சாமி புள்ள
முந்தியில முடிச்சிவைக்க
உம்ம மினுக்கிக் காத்திருக்கா
உம்ம உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

கம்மங் கூழைப் போல
கருவாட்டு துண்டப் போல
சொல்லாம முழுங்கத்தாம்மயா

உம்ம மினுக்கிக் காத்திருக்கா
உம்ம உலுக்கிப் பூத்திருக்கா
உம்ம உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

கோழி கூட்டுக்குள்ள
எதுக்கு புல்லு வைக்கேன் நான்
மாட்டு தொழுவுல
எதுக்கு முட்டை தேடுதேன்

நானும் கோட்டி ஆயிட்டேனே
அட இது எதனால
தலை முட்டி ஒட வைக்காம்
இது அந்த எழவல

குவிச்சு வச்ச நெல்ல போல்
கூர்பாயும் நெஞ்சால
எனை குத்தி கொல்லதம்ல

எம் மினுக்கிக் காத்திருக்கா
எனை உலுக்கிப் பூத்திருக்கா
எனை உலுக்கிப் பூத்திருக்கா


ஹேய் நண்டு பாதையில
நானும் வண்டியோட்டுதேன்
வண்டு போச்சுன்னா
அதுட்ட நின்னு பேசுதேன்

பனை மேல கலையாம
நான் தொங்கி நிக்கேனே
பறைக்குள்ள இசை போல
நான் ஒளிஞ்சிருக்கேம்ல

அவன் முன்ன வந்துட்டா
அசங்காம கொன்னுட்டா
வலிக்காம வதைக்கதாம்யா

உம்ம மினுக்கிக் காத்திருக்கா
உம்ம உலுக்கிப் பூத்திருக்கா
உம்ம உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

ஹேய் ஒத்த நிலவை போல
குத்த வச்ச அழகுதாம்ல
எனை பிச்சி திங்கிதாம்ல
எம் மினுக்கிக் காத்திருக்கா
எனை உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

நெத்தி வகுடுக்குள்ள
ஆம்பளைய சாச்சிருக்கா
ஆறப்போட்டு வச்சிருக்கா
எம் மினுக்கிக் காத்திருக்கா
எனை உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

ஹேய் சுத்தி வரும் பூமிக்குள்ள
என்னை சுத்தும் சாமி புள்ள
முந்தியில முடிச்சிவைக்க

உம்ம மினுக்கிக் காத்திருக்கா
உம்ம உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

கம்மங் கூழைப் போல
கருவாட்டு துண்டப் போல
சொல்லாம முழுங்கத்தாம்மயா

உம்ம மினுக்கிக் காத்திருக்கா
உம்ம உலுக்கிப் பூத்திருக்கா
உம்ம உலுக்கிப் பூத்திருக்கா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.