சிறு சிறு உறவுகள் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Unnale Unnale (2007) (உன்னாலே உன்னாலே)
Music
Harris Jayaraj
Year
2007
Singers
Krish
Lyrics
ஒஹ்… ஒவ்… ஒ ஒ ஒ ஒ… ஒவ்…
ம்… ம்… ம்ம்ம்ம்…
ஒஹ்… ஒவ்… ஒ ஒ ஒ ஒ… ஒவ்…
ம்… ம்… ம்ம்ம்ம்…
சிறு சிறு உறவுகள் பிரிவுகள் என் நினைவுக்குள் …ஓ
வர வர கசக்குது கசக்குது என் இளமையும் …ஹேய்
நினைத்தது நடந்தது முடிந்தது என் கனவுக்குள் …ஆ
என்னாச்சோ தெரியலையே…

ஊ…ஊ…ஊ

சிறு சிறு உறவுகள் பிரிவுகள் என் நினைவுக்குள் …ஓ

நினைவுக்குள் …ஓ

வர வர கசக்குது கசக்குது என் இளமையும் …ஹேய்

இளமையும் …ஹேய்

நினைத்தது நடந்தது முடிந்தது என் கனவுக்குள் …ஹா

என்னாச்சோ தெரியலையே…

நன… நன….
பப… ப ப…
லல… ல ல…
ஒவ்… ஒ ஒ…

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.