முதன் முதலாக பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 04, 2023

Movie Name
Unnale Unnale (2007) (உன்னாலே உன்னாலே)
Music
Harris Jayaraj
Year
2007
Singers
Harini, Karthik, Krish
Lyrics
Pa. Vijay
முதன் முதலாக முதன் முதலாக
பரவசமாக பரவசமாக
வா வா வா அன்பே
ஒஹோ தனித்தனியாக தன்னந்தனியாக
இலவசமாக இவன் வசமாக
வா வா வா அன்பே

உன்னாலே உன்னாலே
விண்ணாளச்சென்றேனே
உன் முன்னே உன் முன்னே
மெய் காண நின்றேனே
ஒரு சொட்டு கடலும் நீ
ஒரு போட்டு வானம் நீ
ஒரு புள்ளி புயலும் நீ பிரமித்தேன்
ஹோ ஒளி வீசும் இரவும் நீ
உயிர் கேட்கும் அமுதம் நீ
இமை மூடும் விழியும் நீ யாசித்தேன்

முதல் முதலாக முதல் முதலாக
பரவசமாக பரவசமாக
வா வா வா அன்பே
ஒஹோ தனித்தனியாக தன்னந்தனியாக
இலவசமாக இவன் வசமாக
வா வா வா அன்பே

ஒரு பார்வை நீளத்தை
ஒரு வார்த்தையின் ஆழத்தை
தாங்காமல் விழ்தேனே
தூங்காமல் வாழ்வேனே
நதிமீது சருகைப்போல்
உன் பாதை வருகின்றேன்
கரை தேற்றி விடுவாயோ
கதி மோட்சம் தருவாயோ
மொத்தமாய் மொத்தமாய்
நான் மாறிப்போனேனே
சுத்தமாய் சுத்தமாய்
தூள் தூளாய் ஆனேனே

முதல் முதலாக முதல் முதலாக
பரவசமாக பரவசமாக
வா வா வா அன்பே
ஒஹோ தனித்தனியாக தன்னந்தனியாக
இலவசமாக இவன் வசமாக
வா வா வா அன்பே

உன்னாலே உன்னாலே
விண்ணாளச்சென்றேனே
உன் முன்னே உன் முன்னே
மெய் காண நின்றேனே

நீ என்பது மழையாக
நான் என்பது வெயிலாக
மழையோடு வெயில் சேரும்
அந்த வானிலை சுகமாகும்

சரி என்று தெரியாமல்
தவறென்று புரியாமல்
எதில் வந்து சேர்ந்தேன் நான்
எதிர்பார்க்கவில்லை நான்

என் வாசம் என் வாசம்
இரண்டடுக்கு ஆகாயம்
இரண்டிலும் போகுதே
என் காதல் கார்மேகம்
ப ப ப ப பாப்பா பபப் பா

உன்னாலே உன்னாலே
விண்ணாளச்சென்றேனே
உன் முன்னே உன் முன்னே
மெய் காண நின்றேனே

ஒரு சொட்டு கடலும் நீ
ஒரு போட்டு வானம் நீ
ஒரு புள்ளி புயலும் நீ பிரமித்தேன்

ஒளி வீசும் இரவும் நீ
உயிர் கேட்கும் அமுதம் நீ
இமை மூடும் விழியும் நீ யாசித்தேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.