வேல கெடச்சிருச்சு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Varalaru Mukkiyam (2022) (வரலாறு முக்கியம்)
Music
Shaan Rahman
Year
2022
Singers
Vineeth Sreenivasan
Lyrics
எனக்கொரு வேல கெடச்சிருச்சு
அவள லவ் பண்ண..வாவ்
எனக்கொரு வேல கெடச்சிருச்சு
அவள பிக்கப் பண்ண

எனக்கொரு வேல கெடச்சிருச்சு
அவள லவ் பண்ண..ஆஹா
எனக்கொரு வேல கெடச்சிருச்சு
அவள பிக்கப் பண்ண

சோ பார் அம் லேஸி லேஸி
இனிமே நான் ரொம்ப பிஸி
எடுக்குதடி காதல் பசி
நீ தான் என் லஸி

சோ பார் அம் லேஸி லேஸி
இனிமே நான் ரொம்ப பிஸி
எடுக்குதடி காதல் பசி
நீ தான் என் லஸி

கேரளானா கடவுளின் தேசம்
காற்றில் எங்கும் காதலின் வாசம்
நீ நடந்தால் தெருவினில் வீசும்
நீதான் என் ஸ்வாசம்
நீதான் என் ஸ்வாசம்

கேரளானா கடவுளின் தேசம்
காற்றில் எங்கும் காதலின் வாசம்
நீ நடந்தால் தெருவினில் வீசும்
நீதான் என் ஸ்வாசம்
நீதான் …

………………….

அழகே உன் கண்ணுல லவ்வு
ஐ கேன் சீ தேட் ஏ ஹ்ம்ம் ஏ
அடியே உன் லிப்புல லஸ்ட்டு
ஓ நோ ஓ நோ

அழகே உன் கண்ணுல லவ்வு
அடியே உன் லிப்புல லஸ்ட்டு
தெரியாத போத ஒண்ண
ஏத்தி விட்டு போற பொண்ணே

மழை வந்தால் ஒதுங்காதே
வலியை மழை தாங்காதே
வெயிலில் குடை ஏந்தாதே
வெயிலை நீ ஏமாற்றாதே

ஆலயத்தில் சிலையோரம்
அழகே நீ நிற்காதே
கடவுளுக்கே கன்ஃப்யூஸ் ஆகும்
கண்கொள்ளா தரிசனம் ஆகும்

னினப் பாபனிப னினப் பாபனிப னினப்
பாபானிப னி னி னி னினப் பாபானிப னினப்
பபனிப னினப் பாபானிப னி னி னி

எனக்கொரு வேல கெடச்சிருச்சு
அவள லவ் பண்ண..வாவ்
எனக்கொரு வேல கெடச்சிருச்சு
அவள பிக்கப் பண்ண

எனக்கொரு வேல கெடச்சிருச்சு
அவள லவ் பண்ண..ஆஹா
எனக்கொரு வேல கெடச்சிருச்சு
அவள பிக்கப் பண்ண

சோ பார் அம் லேஸி லேஸி
இனிமே நான் ரொம்ப பிஸி
எடுக்குதடி காதல் பசி
நீ தான் என் லஸி

சோ பார் அம் லேஸி லேஸி
இனிமே நான் ரொம்ப பிஸி
எடுக்குதடி காதல் பசி
நீ தான் என் லஸி

கேரளானா கடவுளின் தேசம்
காற்றில் எங்கும் காதலின் வாசம்
நீ நடந்தால் தெருவினில் வீசும்
நீதான் என் ஸ்வாசம்
நீதான் என் ஸ்வாசம்

கேரளானா கடவுளின் தேசம்
காற்றில் எங்கும் காதலின் வாசம்
நீ நடந்தால் தெருவினில் வீசும்
நீதான் என் ஸ்வாசம்
நீதான் என் ஸ்வாசம்
நீதான் என் ஸ்வாசம் ..ஸ்வாசம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.