ஏப்ரல் மாதத்தில் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Vaali (1999) (வாலி)
Music
Deva
Year
1999
Singers
Harini, P. Unnikrishnan
Lyrics
ஏப்ரல் மாதத்தில் ஓர் அர்த்த ஜாமத்தில்
என் ஜன்னல் ஓரத்தில் நிலா நிலா
கண்கள் கசக்கி நான் துள்ளி எழுந்தேன்
அது காதில் சொன்னது ஹலோ ஹலோ
நிலா நிலா கைவருமா இல்லை இல்லை கை சுடுமா

 இதயம் திருடுதல் முறையா
அந்த களவுக்கு தண்டனைகள் இல்லையா இல்லையா
 மொத்தத்தில் கசையடி நூறு
அந்த முகத்தில் விழவேண்டும் இல்லையா இல்லையா
 What’s the Charge?
 He is stolen my heart
He is stolen my Little heart Your Honor
 Is it?  Yes Your Honor
 For the Thief of Heart IPC says 1000 Kisses in the Honey Dip Lips
 நீ கொண்ட காதலை நிஜம் என்று நான் காண
தற்கொலை செய்ய சொன்னால் செய்வாயா
தப்பித்து நாடு தாண்டி செல்வாயா
 இதய மலை ஏறி நெஞ்சென்ற பள்ளத்தில்
குதித்து நான் சாக மாட்டேனா
குமரி நீ சொல்லி மறுப்பேனா

 நிலா நிலா கைவருமா இல்லை இல்லை கை சுடுமா
ஹல்வா குடுக்காதே (4)

 மேகத்தின் உள்ளே நானும் ஒளிந்தால்
ஐயோ எப்படி என்னை கண்டு பிடிப்பாய் பிடிப்பாய்
 மேகத்தில் மின்னல் டார்ச் அடித்து
அந்த வானத்தில் உன்னை கண்டு பிடிப்பேன் பிடிப்பேன்
 ஹே கிள்ளாதே  என்னை கொள்ளாதே
உன் பார்வையில் பூத்தது நானா
 சுடு கேள்வி கேட்டாலும் அணிவார்த்தை சொல்கின்றாய்
என் நெஞ்சு மசியாது புரியாதா
கண்ணாடி வளையாது தெரியாத
 கண்ணாடி முன் நின்று உன் நெஞ்சை நீ கேளு
தன் காதல் அது சொல்லும் தெரியாதா
தாழம்பூ மறைத்தாலும் மணக்காதா

 ஏப்ரல் மாதத்தில் ஓர் அர்த்த ஜாமத்தில்
உன் ஜன்னல் ஓரத்தில் நிலா நிலா
 கண்கள் கசக்கி நான் துள்ளி எழுந்தேன்
அது காதில் சொன்னது ஹலோ ஹலோ
 நிலா நிலா கைவருமே தினம் தினம் சுகம் தருமே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.