உன் கண்ணுக்குளே கன்ன பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 07, 2023

Movie Name
Singam II (2013) (சிங்கம் 2)
Music
Devi Sri Prasad
Year
2013
Singers
Viveka
Lyrics
Viveka
உன் கண்ணுக்குளே கன்ன வெச்சு என்ன சுடாத
உன் காக்கி சட்ட கோள்ளரதான் தூக்கி விடாத
அடி ஒன்னாம் கிளாஸ் போன்னபோல ரொம்ப பண்ணாத
உன்னைத்தானே தேடி வந்தேன் தள்ளி ஓடாத

ஹே பட்டாம்பூச்சி கிட்ட வந்து வட்டமிட்ட
பாது ரசி கட்டம்கட்ட ஆசபடதே
ஹே டெட்டொல் ஊத்தி சுத்தம் செஞ்சே வெண்ணிலவ நின்னுகிட்டு
என்ன எங்கே ஏதோ செய்யாத
ஹே ஆயிரம் ஆசிய வெச்சிருந்தும் என்ன வாட்டுன

உன் கண்ணுக்குளே .. கண்ணுக்குளே ..
கண்ணுக்குளே கன்ன வெச்சு என்ன சுடாத

உன் காக்கி சட்ட காலரதான் தூக்கி விடாதே
நீ வேகத்துல சிரிச்சாலே Western Music
வெறும் காலில் நடந்தாலே Luck போஒமிக்கு
நீ தூரத்தில் இருந்தாலே காய்ச்சல் மேனிக்கு
அழகே நீ வந்தாலே Energy Tonic

நா பரப்பான கம்புடேற மாரிபோனேனே
உன் கை பட்ட Immediatea Restart ஆவேனே
ஹே strawberry Babya Robery பண்ண பாக்குற
உன் கண்ணுக்குளே .. கண்ணுக்குளே ..

உன் கண்ணுக்குளே .. கண்ணுக்குளே ..
கண்ணுக்குளே கன்ன வெச்சு என்ன சுடாத

ஹே எக்கச்சக அழகோட திரியும் சல்வாரே
உனக்காக வரலாண்டி மூன்றாம் World Ware
உன்னுடிய நடிப்புக்கு தரலாம் Oscare
நீ வைக்கும் இசில் நா மறந்தேன் என் பெற
நீ மூக்கு மேல கோவப்பட்ட கன்னம் சிவக்கும்
அதில் வானவில்லின் எல்லாம் வரும் வண்ணம் இருக்கும்
பாக்குற பார்வையில் பத்து கிலோ என்ன கூடுற

உன் கண்ணுக்குளே கன்ன வெச்சு என்ன சுடாத
உன் காக்கி சட்ட கோள்ளரதான் தூக்கி விடாத
அடி ஒன்னாம் கிளாஸ் போன்னபோல ரொம்ப பண்ணாத
உன்னைத்தானே தேடி வந்தேன் தள்ளி ஓடாத

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.