வாத்தி கம்மிங் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Master (2020) (மாஸ்டர்)
Music
Anirudh Ravichander
Year
2020
Singers
Ka Ka Balachander, Anirudh Ravichander
Lyrics
Ka Ka Balachander
ஹான்…..
ஹான் ஹான் ஹான் ஹான்
ஹக் ஹான் ஹக் ஹான்
ஏய் என்னடா இது
சப்ப பீட்டு கொழுத்துங்கடா

ஆஅஹ் மஜாபா மஜாபா
இதான் இதான் இதான் இதான்
ஏய் இடிடா வாங்கடா

ஏ வாத்தி கம்மிங் ஒத்து
ஆஹ் ஆஹ்
ஏய் ஒத்து
தக்க துன்னா
டோம்பா டோம்பா

ஹோய்…..

அண்ணா வந்தா
ஆட்டோ பாம்ப்பு
டும்மு

பிளு பிளு பிளு பிளாம்மி
பிளு பிளு பிளு ஐய்
பிளு பிளு பிளு பிளாம்மி
பிளு பிளு பிளு ஏ…..

பிளு பிளு பிளு பிளாம்மி
பிளு பிளு பிளு பிளாம்மி
பிளு பிளு பிளு பிளு
வாத்தி கம்மிங் ஒத்து

ஊர்ரகர கட்டே…..

ஏய் டருக்குல ட்ரிபிள்ளு வுட்டா
சல்பில சில்பி தொட்டா
தொகுறுல தகர வுட்டா
பகுறு அகுருதான்

சில்கிள சில்கி வுட்டா
கில்புள சல்ட்டு தொட்டா
பிஜிலில பில்பி வுட்டா
ஜெட்டக் ஜருக்குத்தான்

ஐயோ

பெரட்டி சொல்லே
பெரட்டி சொல்லே

டுமுக்கு டுமா டுமுக்கு டுமா

அண்ணா பெரட்டிவுடு செதறவுடு

ஒத்தே…..

ஐயோ

அண்ணா வந்தா
ஆட்டோ பாம்ப்பு
டும்மு

அண்ணா பெரட்டிவுடு செதறவுடு

வாத்தி கம்மிங்…..ஒத்தே….

பிளு பிளு பிளு பிளாம்மி
பிளு பிளு பிளு பிளாம்மி
பிளு பிளு பிளு பிளு

ஆய் சீ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.