அட்சி புட்சி கதுகிச்சு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Sketch (2018) (‍ஸ்கெட்ச்)
Music
S. Thaman
Year
2018
Singers
Vijay Chandar
Lyrics
அட்சி புட்சி கதுகிச்சு
மஜா கிபார் டச்சேய்

நஜார் பேஸார் மாலை குஸ்கா
கட்டா மிட்டா ஸ்கேட்ச்சே

சோ சோ சோக்குமா
கீற்கள் ஊட்ட ப்ரேக்கு மா
கைலாசம் போய் வருவ
ஸ்கேட்சு ரொம்ப சார்ப்பு மா

உதார் உடும் புள்ளைகேல்லாம்
ஸ்கெட்ச்ச பாத்தா அல்லு மா
உள்ள பூந்து பாத்தாக்க
ஸ்கேட்சு மனசு கோல்டு மா

ஓடு ஓட்டம் ஒதுங்கி நிக்கற ஆட்டம்
தொட்டா தூள் பறந்திடும்
சல்பட் மால அசந்து நிக்கற ஆள
கெத்தா கோல் அடிச்சி
கூல்ஆ நிக்கும் ஆளு

எது எது எது எது
எது எது எது எது கில்பர்ட் வண்டி
கில்பர்ட் வண்டி மிட்டாவ் வண்டி
தவிலத் வண்டி ஆனாலும்

ஸ்கெட்ச்ச போட்டு ஸ்கெட்ச்ச போட்டு
ஸ்கெட்ச்ச போட்டு தூகுவோம்

சோ சோ சோக்குமா
கீற்கள் ஊட்ட ப்ரேக்கு மா
கைலாசம் போய் வருவ
ஸ்கேட்சு ரொம்ப சார்ப்பு மா

ஸ்கேட்சு ஸ்கேட்சு ஸ்கேட்சு ஸ்கேட்சு
ஸ்கேட்சு ஸ்கேட்சு ஸ்கேட்சு ஸ்கேட்சு

பீசிறு இல்ல ஸ்கெட்ச்ச போட
நம்ம கிட்ட ஆள் இருக்கு
ஒளிஞ்சி ஒழகரே பீல ஊட்ட
மிரட்டலான ரைட் உனக்கு

சென்டீமெண்ட் ஆ சீன போடடா
செவுளு மேல பூரா ஊடு
சுண்ட கஞ்சி சும்மர் மூஞ்சி
யாராநாலும் கலாச்சிடு

ஆட்சி பூட்சி ஆட்சி பூட்சி
ஆட்சி பூட்சி ஆட்சி பூட்சி

அட்சி புட்சி கதுகிச்சு
மஜா கிபார் டச்சேய்

நஜார் பேஸார் மாலை குஸ்கா
கட்டா மிட்டா ஸ்கேட்ச்சே

ஜெல்லிக்கட்ட தூக்க வெள்ளக்காரன்
போட்டான் ஸ்கேட்சு
அவனுக்கு தமிழ்நாடேய்
போட்டது பார் ஸ்கெச்உ

சீதாவா தூக்க
ராவணன் தான் போட்ட ஸ்கெச்உ
ராவணன்கு பானத்தல
போட்டான் ராமன் ஸ்கேட்சு

ரௌடீ தா தாறிவால்வரு கீதா
சுத்த ஸீன் ஆயிடும்
தெக்கோ சாலா கோதவுல கால
தொரத்தி தூசு தட்டும்
டக்கரான ஆளு

எது எது எது எது
எது எது எது எது கில்பர்ட் வண்டி

கில்பர்ட் வண்டி மிட்டாவ் வண்டி
தவிலத் வண்டி ஆனாலும்

ஸ்கெட்ச்ச போட்டு ஸ்கெட்ச்ச போட்டு
ஸ்கெட்ச்ச போட்டு தூகுவோம்

ஆளே ஆளே, கில்பர்ட் வண்டி மிட்டாவ் வண்டி
தவிலத் வண்டி ஆனாலும்

ஸ்கெட்ச்ச போட்டு ஸ்கெட்ச்ச போட்டு
ஸ்கெட்ச்ச போட்டு தூகுவோம்

சோ சோ சோக்குமா
கீற்கள் ஊட்ட ப்ரேக்கு மா
கைலாசம் போய் வருவ
ஸ்கேட்சு ரொம்ப சார்ப்பு மா

உதார் உடும் புள்ளைகேல்லாம்
ஸ்கெட்ச்ச பாத்தா அல்லு மா
உள்ள பூந்து பாத்தாக்க
ஸ்கேட்சு மனஸ்ஸு கோல்டுமா
 

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.