இச்சு இச்சு கொடு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 31, 2023

Movie Name
Vedi (2011) (வெடி)
Music
Vijay Antony
Year
2011
Singers
Sangeetha Rajeshwaran, Vijay Antony
Lyrics
Vaali

இச்சு இச்சு இச்சு இச்சு கொடு
வெச்சு வெச்சு வெச்சு வெச்சு கொடு
நச்சு நச்சு நச்சு நச்சு கொடு
ரைட்டா ரைட்டு

அச்சு அச்சு அச்சு அச்சு கொடு
தச்சு தச்சு தச்சு தச்சு கொடு
பிச்சு பிச்சு பிச்சு பிச்சு கொடு
ரைட்டா ரைட்டு

மொட்டாகி பூவாகிட பூவாகி காயாகிட
காயாகி கனியாகிட கனியாகி தனியாகிட
நின்னேனே நான்தானே

ஏ முத்தாடுற பெண்ணுக்கு
முன்னுக்கும் பின்னுக்கும்
கன்னங்கள் புண்ணாகிட
காயங்கள் உண்டாகிட வந்தேனே (இச்சு)

வாடக வாடக என்னடி வாடக
உன் மன வீட்டுக்குள் ஒக்கார
என்னையே கேட்டாலும் இந்தான்னு தந்து நான்
ஒட்டிப்பேன் அட்டைப் போல் உன் கூட

மேனகா மேனகா வானத்து மேனக
வீட்டைத்தான் விட்டுத்தான் வந்தாளே
இந்திரன் சந்திரன் ரெண்டுமே நீ தானே
தன்னைத்தான் உன் கையில் தந்தானே

வண்ணப் புதையலா உன்னை எண்ணி
நெஞ்சில் வெச்சிருப்பேன் ரொம்ப பத்திரமா
சின்ன சிரிப்புல என்ன வளைச்சுட்ட
சித்தன்ன வாசலின் சித்திரமா.......(இச்சு இச்சு)

வாசன வாசன மல்லிக வாசன
கப்புன்னு குப்புன்னு மப்பேத்த
அத்திக்கும் இத்திக்கும் எத்திக்கும் பத்திக்கும்
தொத்திக்கும் தீ ஒன்று சூடேத்த

பூசான பூசான மன்மத பூசான
கை பாதி மெய் பாதி செய்யாத
மை வைத்த கண்ணுக்குள்
பொய் வைத்த பெண்ணுக்குள்
பெய்யாத தேன் மழை பெய்யாத

கொக்குத் தலையில வெண்ண வச்சு அத
பக்குன்னு கைப்பற்ற பாக்குறியே
அந்தி கருக்கலில் அத்த இத்த சொல்லி
முந்தி விரிச்சிட கேக்குறியே...(இச்சு இச்சு)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.