நீ கோரினால் வானம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: May 30, 2023

Movie Name
180 (2011) (180)
Music
Sharreth
Year
2011
Singers
Karthik, Swetha Mohan
Lyrics
Madhan Karky
ந நன நன நன
நன நன

ந நன நன நன
நன நன நா

நீ கோரினால் வானம்
மாறாதா
தினம் தீராமலே மேகம்
தூராதா

தீயே இன்றியே
நீ என்னை வாட்டினாய்
உன் ஜன்னலை அடைத்தடைத்து
பின்னே ஓடாதே

தீயே ... இன்றியே...
நீ என்னை வாட்டினாய்...
உன் ஜன்னலை... அடைத்தடைத்து
பெண்ணே ஓடாதே.....

ஓடும் ஓடும்
அசையாதோடும்
அழகியே..

ஓடும் ஓடும்
அசையாதோடும் ஓடும் ஓடும்
அழகியே....

ந நன நன நன
நன நன

ந நன நன நன
நன நன நா

நீ கோரினால் வானம்
மாறாதா
தினம் தீராமலே மேகம்
தூராதா

கண்டும் தீண்டிடா
நான் போதை ஜாதியா
என் மீதி பாதி பிம்பப் பூவே
பட்டுப்போகாதே

கண்டும் தீண்டிடா ஆ... ஆ......
நான் போதை ஜாதியா.ஆ... ஆ.....
என் மீதிப் பாதி...
பிம்பப் பூவே
பட்டுப்போகாதே.....

போதை ஊறும்
இதழின் ஓரம்
பருகவா...

உன் போதை ஊறும்
இதழின் ஓரம் ஓரம் ஓரம்
பருகவா....

ந நன நன நன
நன நன

ந நன நன நன
நன நன நா

நீ கோரினால் வானம்
மாறாதா
தினம் தீராமலே மேகம்
தூராதா

ந நன நன நன
நன நன

ந நன நன நன
நன நன நா

நீ கோரினால் வானம்
மாறாதா
தினம் தீராமலே மேகம்
தூராதா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.