நீ நான் நீ பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 25, 2023

Movie Name
Kutty Story (2021) (குட்டி ஸ்டோரி)
Music
Premji Amaren
Year
2021
Singers
Rajaganapathy
Lyrics
Madhan Karky
ஆண் : தீ தூறல்
மூங்கில் மேகம் மாலை
நீ நான் நீ

ஆண் : பனித்துளி பால் பார்வை
தென்றல் தேனீர் தாகம்
நீ நான் நீ

ஆண் : ஊஞ்சல்……உலா ஊடல்
கனவு கோபம் கண்ணீர் நீ நான்

ஆண் : பூ பூனை
புன்னகை புல் பூச்சி
நீ நான் நீ

ஆண் : திரைப்படம் தோள் தூக்கம்
காலம் காற்று காட்சி
நீ நான் நீ

ஆண் : தாளம்……தமிழ் தேடல்
பாதை பாதம் பாடல் நீ நான்

ஆண் : நீளம் புள்ளி கனச்சதுரம்
வரிவடிவம் வானூர்தி
கூம்பு மின்காந்தம்
இடர் மேலாண்மை நீ நான் நீ

ஆண் : கோள் சாய்வு தாள் தேர்வு
நீள் சோர்வு நீ தீர்வு
கோர்வை தீர்ந்த வார்த்தை ஊர்வலம்

ஆண் : நூல் நாணல்
வானவில் வான் வாசல்
நீ நான் நீ

ஆண் : ஓ கடல் கவிதை காரம்
நேர்மை நேசம் நேரம்
நீ நான் நீ

ஆண் : ஆடல் ஆசை அன்பு
நேற்று நாளை நட்பு நீ நான்
ஆடல் ஆசை அன்பு
நேற்று நாளை நட்பு நீ நான்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.