மீகாமன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 29, 2023

Movie Name
Meaghamann (2014) (மீகாமன்)
Music
S. Thaman
Year
2014
Singers
M. M. Manasi, M. M. Monisha
Lyrics
Madhan Karky
நிழலே இல்லான்
எங்கும் புகுவான்

பயமே இல்லான்
தீயை அணிவான்

கரைகள் இல்லான்
காற்றாய் விரிவான்

எழும் அலை மலைகளை
கிழித்தெறிபவன் எவன்

தடை தகர்த்ததில்
விடை அடைபவன் இவன்
மீகா மீகாமன்
மீகா மீகாமன்
மீகா மீகாமன் தானே

நிழலே இல்லான்
பயமே இல்லான்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.