கொஞ்சலி கொஞ்சலி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Diya (2018) (தியா)
Music
Sam CS
Year
2018
Singers
Sathyaprakash
Lyrics
Madhan Karky
அழகுத்தி செஞ்சு வச்ச
ஆலங்கட்டி ஆட்டம்
கண்ணு
அதனை பாத பொண்ணு

வா புள்ள என் கை கோத்து
நீ இனி என் மூச்சு காத்து
உமக்கு காத்து கேடந்தவ
மனங்கு காத்த
இப்ப

கொஞ்சலி கொஞ்சலி ராவெல்லாம் நீ
என் ஜோலி

கொஞ்சலி கொஞ்சலி மஞ்சத்தில் நான்
உன் ஜோலி

நான் தீண்டும் கனவு நீ

அழகுத்தி செஞ்சு வச்ச
ஆலங்கட்டி ஆட்டம்
கண்ணு
அதனை தீத தின்னு

தூரிகை அதன் தூறலாய்
உந்தன் காதலோ வீழ்கிறதே
மாறினேன் நிறம் மாறினேன்
எந்தன் நாணமோ நீள்கிறதே

 காட்டில் வண்ணம் கூட்டும்
மலரே
என் விண்ணில் ஏறி கண்ணில் பாயும்
புலரே
என் மீதி வாழ்க்கையின் தலைப்பு நீ

கொஞ்சலி கொஞ்சலி ராவெல்லாம் நீ
என் ஜோலி
கொஞ்சலி கொஞ்சலி மஞ்சத்தில் நான்
உன் ஜோலி
கொஞ்சலி கொஞ்சலி ராவெல்லாம் நீ
என் ஜோலி
 

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.