கொம்பா உன் காடா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
RRR (2022) (RRR)
Music
M. M. Keeravani
Year
2022
Singers
Prakruthi Reddy
Lyrics
Madhan Karky

கொம்பா உன் காடா
கூட்டானும் காடா
அம்மா உடன் நானும்
கொண்டாடுங்காடா
கொண்டாடுங்காடா

சும்மா நான் சொன்னா
பாடும் குயிலா
கூவுன்னு கூவிதான்
ஆடுயிங்காடா ஆடுயிங்காடா

செல்ல காடா
முரட்டு காடா
அம்மா என்ன
தூக்கி கொஞ்சுங்காடா

கொம்பா உன் காடா
கூட்டானும் காடா
அம்மா உடன் நானும்
கொண்டாடுங்காடா
கொண்டாடுங்காடா

சும்மா நான் சொன்னா
பாடும் குயிலா
கூவுன்னு கூவி தான்
ஆடுயிங்காடா ஆடுயிங்காடா

வானம் தான் ஓடாது
என் கிட்ட வாயேன்
மயில் அண்ணா எனக்காக
உன் தோஹா தாயேன்
ஒரு நாளு தாயேன்

பூவோட புயல் ஆட
என்னோட முயல் ஆட
ஆத்தோட கயல் ஆட
மாடாடுங்காடா
மாடாடுங்காடா

கொம்பா உன் காடா
கூட்டானும் காடா
அம்மா உடன் நானும்
கொண்டாடுங்காடா
கொண்டாடுங்காடா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.