யாரோ யாரோ கருவே பாடல் வரிகள்

Last Updated: May 29, 2023

Movie Name
Diya (2018) (தியா)
Music
Sam CS
Year
2018
Singers
K. S. Chithra
Lyrics
Madhan Karky
யாரோ யாரோ
உன்னை விதைத்தது யாரோ
யாரோ யாரோ
உன்னை சிதைத்தது யாரோ

யாரோ யாரோ
உன்னை எழுதியது யாரோ
யாரோ யாரோ
உன்னை அளித்து யாரோ
தீயே தீயே
உன்னை அணைத்தது யாரோ
பூவே பூவே
உன்னை நசுக்கியது யாரோ

தோன்றும் உன்னை கொன்றாதாரடி
கருவே
நீல் துயரும்
பிறவி துயரம்
எனவே உறவே
கலைந்தாயடி

பாழ் உலகம்
சுழலும் நரகம்
எனவே அழகே கரைந்தபடி
தாயின் தீயில் தீய்ந்து தேய்ந்திடு
கருவே

நீ உறங்கு
உயிரே உறங்கு
இதுவே கடைசி தாலாட்டிது
தாய் விழியில்
வழியும் துளியில்
கறைவாய் கடைசி நீராட்டேனா
புள்ளி உன்னில் கொல்லி
வைக்கிறோம் கருவே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.