சித்தகத்தி பூக்களே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Rajakumaran (1994) (ராஜகுமாரன்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1994
Singers
K. S. Chithra, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vairamuthu
பெண் : சித்தகத்தி பூக்களே சுத்தி வர பாக்குதே
அத்தி மர தோப்பில்லே ஒத்திகைய கேக்குதே
அத்த மகனே அத்த மகனே சொத்து சுகம் யாவும்
நீதான் ஹோய்...

ஆண் : சித்தகத்தி பூக்களே சுத்தி வர பாக்குதே
அத்தி மர தோப்பில்லே ஒத்திகைய கேக்குதே
அத்த மகளே அத்த மகளே சொத்து சுகம் யாவும்
நீதான் ஹோய்...

பெண் : சித்தகத்தி பூக்களே சுத்தி வர பாக்குதே
அத்தி மர தோப்பில்லே ஒத்திகைய கேக்குதே

கோரஸ் : தும்..தும்..தும்...தும்...தும்..த...தும்
தும்..தும்..தும்...தும்...தும்..த...தும்
தும்..தும்..தும்...தும்...தும்..த...தும்
தும்..த...தும் .தும்..த...தும் .தும்..த...தும்

***

பெண் : நாள் பாத்து பாத்து ஆளான நாத்து
தோள் சேர தானே வீசும் பூங்க்காத்து

ஆண் : ஆனந்த கூத்து நானாட பாத்து
பூவோரம் தானே ஊறும் தேனூத்து

பெண் : நான் மாலை சூட நாள் பாரைய்யா
ஆதாரம் நீதான் வேறாரய்யா

ஆண் : பட்டிதொட்டி மேளம் கொட்டி முழங்க
தொட்டு விடு நாணம் விட்டு விலக

பெண் : திட்டமிட்டு வாழ வாரேன் மாமா
சட்டம் ஒண்ணு போடு..ஹோய்

ஆண் : சித்தகத்தி பூக்களே சுத்தி வர பாக்குதே
அத்தி மர தோப்பில்லே ஒத்திகைய கேக்குதே

பெண் : அத்த மகனே அத்த மகனே சொத்து சுகம்
யாவும் நீதான் ஹோய்
சித்தகத்தி பூக்களே சுத்தி வர பாக்குதே

ஆண் : அத்தி மர தோப்பில்லே ஒத்திகைய கேக்குதே

***

ஆண் : ஆ ஆ ஆ ஆ...பூந்தேரில் ஏறி
ஏழேழு லோகம் ஊர்கோலமாக நாமும் போவோமா

பெண் : பாராளும் ஜோடி நாம் என்று பாடி
ஊராரும் நாளும் வாழ்த்த வாழ்வோமா

ஆண் : நீரின்றி வாழும் மீன் ஏதம்மா
நீ இன்றி நானும் வீண் தானம்மா

பெண் : பட்டு உடல் மீட்டு தொட்டு அணைக்க
தொட்டில் ஒண்ணு ஆடும் முத்து பிறக்க

ஆண் : கட்டிலறை பாடம் தாரேன் மானே
கட்டளையப் போடு..ஹோய்
சித்தகத்தி பூக்களே சுத்தி வர பாக்குதே
அத்தி மர தோப்பில்லே ஒத்திகைய கேக்குதே

பெண் : அத்த மகனே அத்த மகனே சொத்து சுகம்
யாவும் நீதான் ஹோய்
சித்தகத்தி பூக்களே சுத்தி வர பாக்குதே

ஆண் : அத்தி மர தோப்பில்லே ஒத்திகைய கேக்குதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.