பிளடி சுவீட் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Leo (2023) (லியோ)
Music
Anirudh Ravichander
Year
2023
Singers
Anirudh Ravichander
Lyrics
I’m Fireproof
There’s Nothin You Can Do
So Run Away
Cause I’m Here To Stay

You Hear Me Now?
You Don’t Wanna Be My Prey
I’ll Break You Down
You Wouldn’t Last A Day

I’m Fireproof
There’s Nothin You Can Do
So Run Away
Cause I’m Here To Stay

I’m Gonna Take It Away
I’m Gonna Take It Away Hell Yeah
I’m Gonna Take It Away
I’m Gonna Take It Away
Hell Yeah!

This Is How I Wanna Play
This Is How I’m Gonna Play
Hell Yeah!

This Is How I Wanna Play
This Is How I’m Gonna Play
Hell Yeah!

Bloody Sweet

Leo Leo Leo Leo Leo
Yeah Leo Leo Leo Leo Leo
I Wanna Hear You Say
Leo Leo Leo Leo Leo

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.