வான் வருவான் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Kaatru Veliyidai (2017) (காற்று வெளியிடை)
Music
A. R. Rahman
Year
2017
Singers
Shashaa Tirupati
Lyrics
Vairamuthu
வான் வருவான் வருவான் வருவான்     
வான் வருவான் வருவான் வருவா…………ன்     
வான் வருவான் வான் வருவா……ன்     
     
வான் வருவான் தொடுவான் மழைபோல் விழுவான்     
மர்மம் அறிவான்     
என்னுள் ஒளிவான் அருகே நிமிர்வான்     
தொலைவில் பணிவான்     
கர்வம் கொண்டால் கல்லாய்     
உறைவான் கல்லாய் உறைவான் உறைவா……ன்     
காதல் வந்தால் கனியாய் நெகிழ்வான்     
காதல் வந்தால் கனியாய் நெகிழ்வான்     
என் கள்ள காமுகனே அவன் தான் வருவான்      (வான்)
     
என்னோடிருந்தால் எவளோ நினைவான்
அவளோடிருந்தால் எனையே நினைவான்     
என்னை துறவான் என் பேர் மறவான்     
என்னை மறந்தால் தன்னுயிர் விடுவான்
கண் கவிழ்ந்தால் வெளிபோல் விரிவான் 
கண் திறந்தால் கணத்தில் கரைவான்      (வான்)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.