தாக்க தாக்க பாடல் வரிகள்

Movie Name
Thaakka Thaakka (2015) (தாக்க தாக்க‌)
Music
Jakes Bejoy
Year
2015
Singers
Haricharan
Lyrics
Kalai Kumar
வேலை இல்லாமலே பூமியில் தோன்றினோம்
ஊரே உன் பேரையே சொல்லவே வாழ்வோமே

என்ன செய்தாலும் எது செய்தாலும்
மீண்டு வருவோமட

மண்ணில் சாய்த்தாலும் விண்ணில் போட்டாலும்
மீண்டும் வருவோமட

தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க

தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க

தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க

கேள்வி கேட்காமல் விடைகள் கெடயாது
விழிகள் கண்ணோடு நாம் காண்போம்

தோல்வி இல்லாமல் வெற்றி வாறது
தேடல் தீராமலே வாழ்வோம்

காணுகின்ற துன்பம் கானல் நீரை போலே
காணாமல் போகும் ஒர் நாளே

கண்ணின் முன்பே இன்பம்
கங்கை ஆற்றை போலே ஓடும் வாழ்நாளிலே

சொந்த பந்தமே இந்த ஊரு உலகமே
நம்மை தூக்கி வீசிடும் நேரமே

காலம் யாவுமே நம்மை காத்து நிற்குமே
நட்பு ஒன்று மட்டுமே போதுமே

தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க

தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க

தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க
தாக்க தாக்க தாக்க தாக்க

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.