சாரல் மழையை பாடல் வரிகள்

Movie Name
Thaakka Thaakka (2015) (தாக்க தாக்க‌)
Music
Jakes Bejoy
Year
2015
Singers
Saindhavi
Lyrics
Kalai Kumar
சாரல் மழையை வந்து ஜன்னல் நுழைந்தாய்
தூறல் துளியாய் என்மேல் விழுந்தாய்

காற்றின் விரலாய் வந்து தீண்ட தவித்தாய்
கொஞ்சும் அழகாய் கொள்ள துடித்தாய்

ஒரு நொடி என்னை அணைத்தாய்
நாடு கடல் அதில் மிதந்தேன்

மறு நொடி ஈதழ் பதித்தாய்
வானில் நான் பறந்தேன்

எதிர் பாரா நேரததிலே
எதிர் பார்ப்பதை நீ கொடுப்பாய்

தீயும் நீரும் ஒரு பார்வைக்குள்ளே
நீ தந்தை

சாரல் மழையை வந்து ஜன்னல் நுழைந்தாய்
தூறல் துளியாய் என்மேல் விழுந்தாய்

காற்றின் விரலாய் வந்து தீண்ட தவித்தாய்
கொஞ்சும் அழகாய் கொள்ள துடித்தாய்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.