ஏகம்பனே மச்சி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Thaakka Thaakka (2015) (தாக்க தாக்க‌)
Music
Jakes Bejoy
Year
2015
Singers
R. Ayyadhurai
Lyrics
Kalai Kumar
ஏகம்பனே மச்சி ஏகம்பனே
ஏகம்பனே இறைவா ஏகம்பனே

ஆசை கயிற்றில் ஆடும் பம்பரம்
ஓசை இன்றி ஓயும் ஓர் தினம்

ஏகம்பனே மச்சி ஏகம்பனே
பாச பிணைப்பில் மயங்கும் மானிடம்
பாச கயிற்றில் மாட்டும் ஓரிடம்

ஏகம்பனே மச்சி ஏகம்பனே
எ முன்னும் எத்தன ஜென்மங்களும்

இன்னும் எத்தன ஜன்மங்களும்
அறியாமல் புரியாமல்

அறியாமல் அது புரியாமல்
உயிரற்ற பிணம் கண்டு

உயிருள்ள பினமெல்லாம் அழுகின்றதே
பாவம் அழுகின்றதே

ஐயோ அழுகின்றதே
தேம்பி அழுகின்றதே

ஏகம்பனே மச்சி ஏகம்பனே
ஏகம்பனே இறைவா ஏகம்பனே

ஆசை கயிற்றில் ஆடும் பம்பரம்
பம்பரம்

ஓசை இன்றி ஓயும் ஓர் தினம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.