அடங்காதே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Adangathey (2018) (அடங்காதே)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2018
Singers
Arunraja Kamaraj
Lyrics
Arunraja Kamaraj
அடங்க மறு
அத்து மீறு
திமிறி எழு
தீர்த்து முடி

அசராதே பணியாதே
உடையாதே உரியாதே
தனியாய் என்றும்
கலையாதே கசங்காதே
கலங்காதே ஒடுங்காதே
தடைகளை கண்டு
அகழாதே இகழாதே
தனியாதே தயங்காதே
துணிந்து நின்று
அசையாதே இசையாதே
முடங்காதே மடங்காதே
அடங்காதே
அடங்காதே

தடை பல உடைத்தெறி
படைகளை சிதைத் தெறி
சிதைத்தெறி
வேட்கைகள் அனல் பொறி
வெற்றியின் விசைத் தறி
விசைத்தறி

அடங்காதே
அடங்காதே

எவன் வந்து அடக்குவான்
மற தமிழ் மகன் உன்னை
இறப்பினை ஒரு முறை
துணிந்து நீ பகை உடை

எவன் வந்து அடக்குவான்
மற தமிழ் மகன் உன்னை
இறப்பினை ஒரு முறை
துணிந்து நீ பகை உடை

உணர்வுக்கு திறந்தெழு
அடக்குவான் வெகுண்டெழு
எவனுக்கும் எதற்குள்ளும்
அடக்கிட நினைச்சிட்டா
திமிறிட்டு எழுந்திடு
திசை எட்டும் பறந்திடு

உயரத்தை அடைந்து நீ
உலகுக்கு உறக்கச்சொல்
உறக்கச்சொல் உறக்கச்சொல்
உறக்கச்சொல் உறக்கச்சொல்

அடங்காதே

உறவுகள் உணர்வுகள்
உனக்கென உதிர்த்திட
பறவைகள் விலங்குகள்
தனக்கென பிழைத்திட
திமிருகள் திணவுகள்
தனித்துவம் படைத்திட
தரவுகள் திறமைகள்
உனக்கென அமைந்திட

வா துணிந்து நில்லு
நீ கூர் அம்பின் வில்லு
தீ பறக்கும் சொல்லு
இது தாண்ட தமிழன் தில்லு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.