வேலை இல்லா பாடல் வரிகள்

Last Updated: May 29, 2023

Movie Name
Velaiyilla Pattathari (2014) (வேலையில்லா பட்டதாரி)
Music
Anirudh Ravichander
Year
2014
Singers
Dhanush
Lyrics
Dhanush
வேலை இல்லா பட்டதாரி
தொட்டு பாத்தா ஷாக் அடிக்கும் வேற மாறி
வேலை இல்லா பட்டதாரி
தொட்டு பாத்தா ஷாக் அடிக்கும் வேற மாறி
இன்று முதல் காலர்கள் தூக்கட்டும்
காலமெல்லாம் மாறட்டும்
தோளோடு தோள் சேரடா
தோல்வியினில் வேர்வைகள் கூடட்டும்
வேகம் எல்லை மீரட்டும்
முன்னோக்கி நீ ஓடடா
VIP டீக்கடை ராஜா நாங்க
VIP நாளைய இந்தியா தாங்க
VIP புரியாத சரித்திரம் நாங்க
VIP ஆமா திமிருதான் போங்க
VIP டீக்கடை ராஜா நாங்க
VIP நாளைய இந்தியா தாங்க
VIP புரியாத சரித்திரம் நாங்க
VIP ஆமா திமிருதான் போங்க

VIP VIP VIP VIP
தடை அதை உடை புது சரித்திரம் படை நாளை நமதே
வலி அதை ஒழி புது வழி பிறந்திடும் மாற்றம் உறுதி
தடை அதை உடை புது சரித்திரம் படை நாளை நமதே
வலி அதை ஒழி புது வழி பிறந்திடும் மாற்றம் உறுதி
நூறாக படை நூறாக தொட்ட இடமெல்லாம் தூளாக
நேராக வழி நேராக வெல்லலாம் தாறுமாறாக
இன்று முதல் காலர்கள் தூக்கட்டும்
காலமெல்லாம் மாறட்டும்
தோளோடு தோள் சேரடா
தோல்வியினில் வேர்வைகள் கூடட்டும்
வேகம் எல்லை மீரட்டும்
முன்னோக்கி நீ ஓடடா
வேலை இல்லா பட்டதாரி
தொட்டு பாத்தா ஷாக் அடிக்கும் வேற மாறி
வேலை இல்லா பட்டதாரி
தொட்டு பாத்தா ஷாக் அடிக்கும் வேற மாறி
இன்றைய ராஜா நாங்க
நாளைய இந்தியா தாங்க
புரியாத சரித்திரம் நாங்க
ஆமா திமிருதான் போங்க
டீக்கடை ராஜா நாங்க
நாளைய இந்தியா தாங்க
புரியாத சரித்திரம் நாங்க
ஆமா திமிருதான் போங்க
VIP இன்றைய ராஜா நாங்க
VIP நாளைய இந்தியா தாங்க
VIP புரியாத சரித்திரம் நாங்க
VIP ஆமா திமிருதான் போங்க

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.