மக்கள் செல்வன் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Junga (2018) (ஜூங்கா)
Music
Siddharth Vipin
Year
2018
Singers
Suraj Jagan, Jagadeesh Kumar
Lyrics
Lalithanand

ஆட்டத்தை பாரு ரா 
டேய் டேய் அதிரடியா பாரு ரா 
தடுக்குறவன் யாரு ரா 
வெண்ண சொன்ன கேளு ரா 
வேற மாறி ஆளு ரா 

போடு பாரு ரா 
அன்னே தொட்டது எல்லாம் தூள் ரா 
நம்ம ஆளு பாரு ரா 
ரசிகனை ரசிக்கும் தலைவா 

மக்கள் செல்வன் வா வா 
நீ வெற்றி முகன் வா வா 
உன்னை வெல்ல எவன் வா வா 
ஊரு போற்றும் தலைவா வா
வா வா வா....


ஆட்டத்தை பாரு ரா 
டேய் டேய் அதிரடியா பாரு ரா 
தடுக்குறவன் யாரு ரா 
வெண்ண சொன்ன கேளு ரா 
வேற மாறி ஆளு ரா 

போடு பாரு ரா 
அன்னே தொட்டது எல்லாம் தூள் ரா 
நம்ம ஆளு பாரு ரா 
ரசிகனை ரசிக்கும் தலைவா 

மக்கள் செல்வன் வா வா 
நீ வெற்றி முகன் வா வா 
உன்னை வெல்ல எவன் வா வா 
ஊரு போற்றும் தலைவா வா
வா வா வா...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.