காதலாம் கடவுள் முன் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Uthama Villain (2015) (உத்தம வில்லன்)
Music
M. Ghibran
Year
2015
Singers
Padmalatha
Lyrics
Kamal Haasan
காதலாம் கடவுள் முன்
கண்களாம் கோவிலில்
தேகத்தின் தாகமே ஆராதனை ஆராதனை

காதலாம் கடவுள் முன்
கண்களாம் கோவிலில்
தேகத்தின் தாகமே ஆராதனை ஆராதனை

காதலாம் கடவுள் முன்
கண்களாம் கோவிலில்

காமமாம் கடும் புனல்
கடந்திடும் படகிது

ஆசையா பாய் மரம்
அமைந்ததோர் படகிது

கரையை தேடி அலையும் நேரம்
உயிரும் மெழுகாய் உருகுதே

வீனையாய் மீட்டும் விரல்கள் போலே
சுண்டி சுண்டி எனை மீட்டி மகிழும்

காதலாம் ஓ
கண்களாம் ஓ
தேகத்தின் தாகமே ஆராதனை ஆராதனை

பிரிந்தவர் கூடினால்
பேசவும் வேண்டுமா

மோகத்தை சொல்லிட
மொழியும் ஒர் தடை ஆகுமோ

இசையின் காலம் கணிக்கும் தாளம்
போல என்னுடன் கலக்காவா

இன்பம் அலையின் சிகரம் சேர்க்க
கொஞ்சி கொஞ்சி என் செவியில் பேசிடும்

காதலாம் கடவுள் முன்
கண்களாம் கோவிலில்
தேகத்தின் தாகமே ஆராதனை ஆராதனை

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.