அழகே பொழிகிறாய் அருகே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Irumbu Thirai (2018) (இரும்புத்திரை)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2018
Singers
Arun Kamath, Jonita Gandhi
Lyrics
Vivek (lyricist)
அழகே...
பொழிகிறாய் அருகே
விரல்களில் சிறகே
இணைந்துப் போனாய்
உன் காற்றில் ஆடினேன்

அழகே...
ஒளி விழும் மெழுகே
இமையில் உன் இறகே
வருடிப் போனாய்
கண்மூடி காதல் 
நான் ஆனேன்
நீ வீசிடும் 
சிறு மூச்சை
உள்வாங்கினேன் 
மலர் ஆனேன்
உன் மடி வீழ்ந்தேன்
நீ ஏந்தும்
அன்பில் வாழ்கிறேன்


அழகே
பொழிகிறாய் அருகே
விரல்களில் சிறகே
இணைந்துப் போனாய்
உன் காற்றில் ஆடினேன்

சிப்பிக்குள் ஒட்டிக்கொள்ளும் 
முத்துப் போல 
திட்டுக்குள் ஒட்டிக்கொள்ளும் 
அன்பு பார்த்தேன்
வெயிலில் வீழ்த்து 
விட்ட துளி போல
உன் கடை விழி 
காணலில் காய்கிறேன் 

திண்ட திண்டாடி வீனாவேன் 
உன்னை கொண்டாடி தேனாவேன் 
கண்ணா கண்ணாடி 
நானாவேன்
நில் என் முன்னாடி 
நீ ஆவேன்

அழகே...
பொழிகிறாய் அருகே
விரல்களில் சிறகே
இணைந்துப் போனாய்
உன் காற்றில் ஆடினேன்

அழகே...
ஒளி விழும் மெழுகே
இமையில் உன் இறகே
வருடிப் போனாய்
கண்மூடி காதல் 
நான் ஆனேன்

நீ வீசிடும் 
சிறு மூச்சை
உள்வாங்கினேன் 
மலர் ஆனேன்
உன் மடி வீழ்ந்தேன்
நீ ஏந்தும்
அன்பில் வாழ்கிறேன்

அழகே
அழகே...
பொழிகிறாய் அருகே
விரல்களில் சிறகே
இணைந்துப் போனாய்
உன் காற்றில் ஆடினேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.