ஆசை முகம் பாடல் வரிகள்

Aasai Mugam
Movie Name Aasai Mugam
Movie Name (in Tamil) ஆசை முகம்
Starring M. G. Ramachandran, B. Saroja Devi, M. N. Nambiar, Nagesh
Music S. M. Subbhaiya Naïdhu
Year 1965
Rating

4

Excellent (17) Vote
Good (2) Vote
Average (0) Vote
Fair (2) Vote
Poor (1) Vote