அல்பம் பாடல் வரிகள்

Album
Movie Name
Album (2002)
Movie Name (in Tamil)
அல்பம்
Starring
Aryan, Rajesh Shrutika
Music
Karthik Raja
Year
04 October 2002
Story